404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)

Välkommen till SUS!

Senioruniversitetet i Sundsvall (SUS) grundades 1993 för att ge seniorer möjlighet till fortsatta studier.
SUS är en ideell förening som är politiskt, religiöst och fackligt obunden.
Föreningens ändamål är att anordna studieverksamhet för sina medlemmar, att ge medlemmarna tillfälle till
intressant förkovran och samvaro, och att hålla kontakt med liknande organisationer.
(C) SUS 2014