Fåglar är fantastiska

Bengt Allberg . Programsalen Kulturmagasinet Sundsvall 4 april

När de första flyttfåglarna kommit tillbaka till våra trakter strömmade en stor skara intresserade in och fyllde Programsalen, där Bengt hälsade oss välkomna med välkänd fågelsång. På ett mycket pedagogiskt sätt bjöd han in oss åhörare till fåglarnas värld men utmanade också till en fördjupande, faktaspäckad undervisning om fåglarnas ursprung, anatomi, speciella egenskaper och vårt sätt att dela upp i olika arter. Lite skämtsamt gav han svar på den eviga frågan om vad som kom först – hönan eller ägget. Svaret är att ägget kom först, eftersom de första fåglarna utvecklades från reptilerna. Reptilerna lägger ägg – så därmed var frågan löst – åtminstone för fåglarnas del. En annan tankeväckande kunskap är att fåglarna, som har en aerodynamiskt anpassad kropp, ställer sig mot vindriktningen. En liten sak förvisso, men viktig för en liten individ som har mycket hög ämnesomsättning och därför behöver äta mat motsvarande en tredjedel av sin kroppsvikt varje dag.

Vid beräkning av antalet arter fåglar har man kommit fram till att det globalt finns ca 10 000 arter där den största har ett vingspann på 340 cm och den minsta enbart 2,5 cm. I Sverige finns det 530 arter och drygt hälften av dessa är häckande fåglar. De häckande fåglarna och deras förflyttningar har man sökt kartlägga under lång tid. Med hjälp av ringmärkning har man kunnat spåra en individs förflyttning. Idag kan man med gps-teknik följa en individs rörelse i realtid och därigenom få ny och häpnadsväckande kunskap. Exempel på det är östersjötruten som flyttar från oss ned till östra Afrika. En ännu större globetrotter är silvertärnan vars sydliga destination tidigare varit känd men inte dess resrutt. Den färdas från oss genom Europa, ut till Atlanten, flyger till Afrika för att sen fortsätta ned till Antarktis, vänder och följer den amerikanska kusten innan den flyger ut över Atlanten och sedan följer med västvinden tillbaka upp mot oss. Dubbelbeckasinen är en annan rekordhållare som flyger 800 mil utan att stanna för att fylla på näring under resan. Mycket mer fick vi höra och många frågor fick sina svar under en eftermiddag som snabbt flög iväg.

Göran Wallin