Make Democracy Great Again

Jan Scherman Bio Drakstaden 23 april

Vi i den nästan fullsatta salongen fick en introduktion av Jan Scherman innan filmen ”Make Democracy Great Again” startades. Scherman har valt att spela in denna film efter att ha gjort ett antal dokumentärer med temat ”Länge leve demokratin” och fick för några år sedan möjlighet att göra en provfilmning med titeln ”Hot mot demokratin”. Han lägger till, med tämligen bekymrad röst, – idag behövs ingen provspelning, eftersom hotet är en realitet. Den nya filmen, som vi fick se, menar han är en varningssignal inför en oönskad framtid. Han gör en jämförelse med situationen i Europa under tiden mellan krigen. En som har skrivit om detta är författaren Sebastian Haffner, som sökt förklaringar till varför de fascistiska och nazistiska rörelserna kunde få sådan framgång. Enkelt uttryckt är svaret att man inte trodde att det som hände verkligen kunde hända.

I filmen får vi följa med på en resa runt i världen där en mycket mörk bild av vår nutid presenteras. Filmen belyser hur avståndet mellan ”vanligt folk” och demokratiskt valda politiker vidgas, vilket leder till att autoritära krafter lätt kan få växtkraft. Det finns risk att personer som valt att engagera sig det demokratiska systemet blir hårt ansatta och hotade, vilket filmen ger exempel på. Antidemokratiska krafter har kunnat använda de stora nätjättarna för att nå ut med sitt budskap. Många drar sig inte för att manipulera med sanningen i sin påverkan av oss ”vanliga människor”.

Som tur är kommer en ljusning i form av enskilda personer som genom eget engagemang vill ta ansvar för en positiv samhällsutveckling i den miljö där de lever och verkar. Här blir filmen gripande, hjärtevärmande och hoppfull. Ett ljus skimrar fram i allt det mörka och ljuset kommer från de människor som vill göra det bästa.

Efter filmen höll Jan Scherman ett anförande och öppnade upp för frågeställningar, vilka var många och i vissa fall ledde till debatt. En debatt handlade om försvaret av vårt demokratiska system och våra grundlagar vilka, enligt Jan Scherman, var hotade och relativt svaga.

En personlig reflektion blev att i salong 5 på Bio Drakstaden satt en stor skara seniorer, med erfarenheter och kompetenser som byggts upp under livet i ett demokratiskt samhälle. Politisk färg har ingen betydelse men tron på vårt lika värde och respekten för våra olika åsikter har format vårt samhälle, som vi vill försvara och föra vidare till kommande generationer.

Göran Wallin