Styrelse

Vald vid årsmötet 2024
Ingrid Wallin
Ordförande

070-306 16 11

Kurt Johansson
Sekreterare

070-340 97 00

Mats Löjdahl
Kassör

070-330 58 58

Britt-Marie Beijron
Vice ordförande, Programansvarig

 070-661 16  56

Göran Wallin
Administratör, programansvarig

070-395 23 76

Ann Ahlenius
Programansvarig

073-067 88 43

Marianne Mattsson
Programansvarig

070-373 14 43

Björn Barkå
Programansvarig

070-319 23 05

Eva Rönnbäck
Programansvarig
Marianne Bergman
Programansvarig
Carin Nilses
Programansvarig
Agneta Gustavsson
Programansvarig

070-610 66 24

agnetagson@gmail.com

Peder Berglund
Programansvarig

076-145 64 27

peder.berglund222@gmail.com