Styrelse

Vald vid årsmötet 2023
Paul Alsén
Ordförande

070-621 39 22

Bengt Almberg
Vice ordf. / Medlemsansvarig

070-347 77 81

Kurt Johansson
Sekreterare

070-340 97 00

Mats Löjdahl
Kassör

070-330 58 58

Britt-Marie Beijron
Programansvarig

 070-661 16  56

Ann Ahlenius
Programansvarig

073-067 88 43

Katrin Pähn
Programansvarig

070-673 78 79

Marianne Mattsson
Programansvarig

070-373 14 43

Ingrid Bergman
Programansvarig

072-734 44 63

Ingrid Wallin
Programansvarig

070-306 16 11

Björn Barkå
Programansvarig

070-319 23 05

Göran Wallin
Programansvarig

070-395 23 76

Eva Rönnbäck
Programansvarig
Marianne Bergman
Programansvarig