Studiebesök på Västbo gård.  

Intresset för studiebesöket på Västbo gård i Njurunda var stort, vilket innebar att Sara Ekblom och
Karl Åke Karlsson, som driver gården, fick ta emot 45 gäster på tisdagseftermiddagen den 27 februari.
Studiebesöket inleddes med information om gården och den verksamhet som bedrivs där. 

Västbo gård har 140 mjölkkor samt 170 kalvar och kvigor. Runt gården odlas växter som blir föda till
korna. De har två anställda samt säsongsarbetare och en stor maskinpark för gårdens verksamhet. 
gården är ansluten till bondeägda kooperativet Arla som en av ca 2 000 mjölkbönder i Sverige. De
tar dessutom emot många besök från skolor, företag och föreningar. 

Mycket på gården är datoriserat både vad gäller skörden och kollen på djuren och mjölkproduktionen.
Korna mjölkas av en mjölkrobot ca 3 gånger per dygn.  I genomsnitt ger varje mjölkning 11 liter per ko.
Korna går själva till roboten och blir mjölkade när det är dags. Gården producerar drygt 3 500 liter
mjölk per dygn. Mjölken hämtas var tredje dag av “mjölkbilen” från Mejeritransporter.  

På gården skördar man 3 gånger per år, i juni, slutet av juli samt i augusti/september. Fodret förvaras
och bearbetas i plansilon på gården. Detta innebär att fodret hackas, förvaras och packas hårt i stora
öppna betongbehållare, sk plansilon och täcks sedan av plast så inget syre kommer in till fodret.
Detta innebär en fermentering av fodret där mikroorganismer skapar ett kraftfoder som är effektivt
för mjölkproduktion. Västbo använder detta förvaringssätt i stället för de vita stora bollar (rundbalar)
med foder vi brukar se på gårdar och åkrar.  Plansilon är mer miljövänlig och kostnadseffektiv än rund-
balar. På gården används ca 800 kg foder per dygn. 

Sara och Karl Åke betonar vikten av god djuromsorg och berättar om den goda djurhållningen i Sverige
jämfört med många andra mjölk- och köttproducerande länder.  Sverige är ett bra land att producera
mjölk i, eftersom bönderna under lång tid byggt in starka mervärden i lantbruket – låg antibiotika-
användning, god djuromsorg samt miljö-och klimatsmart produktion.   

Besöket avslutades med en rundvandring på gården, bland mjölkdjuren, kalvarna samt en visning
av mjölkrobot och plansilo.

Innan rundvandringen serverades vi kaffe med hembakade blåbärsmuffins av Sara och Karl-Åke. 

Vi fick med oss följande budskap hem; att köpa lokalt producerad mat för att gynna din lokala lant-
brukare, att köpa svenskt och att tänka på miljön, eftersom gårdar med mjölkkor och gräs binder mer
kol än de släpper ut.

Sammantaget var det ett uppskattat besök där besökarna ställde många frågor
som besvarades av Sara och Karl Åke 

Marianne Bergman