Bellman på krogen

Staffan Wikström och Puck Magnus Olsson                              2024 02 06

Ett fullsatt E-Street fick under tisdagseftermiddagen följa med på en ”krogrunda” i  Carl Michael Bellmans fotspår med Staffan Wikström och Puch Magnus Olsson som kunniga ciceroner, som i både ord, bild och toner förflyttade oss från Sundsvall till Stockholm med omnejd. Staffan utgick från krogar som Bellman besökt och besjungit och berättade, samtidigt som vi i bild kunde se hur krogarna/byggnaderna ser ut idag och i den mån de finns kvar, hur de såg ut eller antagligen såg ut för 250 år sedan. Han deklamerade också några av Bellmans sånger och epistlar. Bellman, i egen hög person, alias Puck Magnus Olsson, var på plats och sjöng en del av sina sånger och epistlar till ackompanjemang av eget spel på tolvsträngad luta.

På 1700-talet hade Stockholm en befolkning på ca 70 000 människor, och förutom lönnkrogar fanns det ca 700 krogar i och omkring Stockholm. Den stora krogtätheten berodde antagligen mest på att man inte bjöd till fest eller umgicks så mycket hemma, utan det var krogen som var mötesplats för gemenskap och kulturutbyte. Av de 115 – 120 krogar som Bellman skrivit och diktat om, besökte vi idag i bild ca 25 st.

Vid krogen Första Torpet vid Kräftriket, där Bellman skrev epistel nr 80 ”Liksom en herdinna…”, sitter nu Bellman staty, en staty som man tror att A Strindberg satt modell för.

Vid krogen Stallmästargården lär Adolf Bellman, Carl Michaels äldste son ha instiftat en orden, Bacchi orden, där vinguden Bacchus dyrkades. För att dubbas in där som medlem, måste man offentligt ha setts liggande nedsupen i rännstenen mist två gånger.

Bellman överlåter sitt berättande till Fredman, som är en stor dyrkare av Bacchus. För Bellman själv däremot var det Bibeln som var rättesnöre. Man får väl ändå gissa att även Bellman hade ett gott öga till Bacchus.

På krogen Gyldene Freden, som idag förknippas mycket med Bellman, lär han inte ha uppehållit sig så mycket. Han var ingen stamgäst där, kanske beroende på att han inte kände sig riktigt hemma bland kultureliten där.

Staffan och Bellman avslutade sitt framförande med att berätta och sjunga epistel 67 ”Till mutter på tuppen”, som hänvisar till Krogen Tuppen på Skeppsholmen. Många krogar i Stockholm drevs av kvinnor och denna krog var det Tuppan som drev.

Ingrid Wallin