Sundsvalls energi – hållbar energiproduktion

Bjarne Öberg och Nina Norrbin, 2023 11 16 Bio Drakstaden

Vi fick via film, följa med på en rundtur i Korstaverken, där Sundsvalls energi har sin största
anläggning. En anläggning som varje dag förbränner 9 000 m3 sopor och skogsavfall från
Västernorrland, Jämtland och Gävleborg och producerar fjärrvärme via ett 33 mil långt fjärr-
värmenätverk. Bland annat har man en fjärrvärmeledning i nya Sundsvallsbron, vilket möjliggör
att fler hushåll kan erbjudas fjärrvärme som uppvärmningsalternativ. Man levererar även värme
till Tunadals sågverk, som för övrigt är största kunden. Man är noga med att påpeka att man
inte i första hand importerar avfall utan man exporterar en miljötjänst. Sundsvalls energi är bäst
i världen på att återvinna avfall och exportera värme. De rökgaser som bildas, renas i olika steg
för att sen hamna i vatten, som också renas. Även om man har koldioxidavskiljning med CCS-
metoden, blir det ändå 10 % CO2 kvar, som man kan släppa ut genom att köpa utsläppsrätter.
(Dessa kostar 1 000 kr/ton CO2) År 2040 är det inte längre tillåtet att släppa ut någon CO2
över huvud taget, och då räknar man med att det finns teknik, som klarar av att ta bort all CO2.

Bjarne Öberg och Nina Norrbin fortsatte att berätta om pågående projekt för effektivare energi-
utvinning och minimering av den restprodukt som inte går att hämta någon mer energi ur och
måste deponeras. Detta sker på Blåberget under ett sk ”sluttäcke”.

För att kunna få en så jämn förbränning som möjligt utvecklar man ett system där man ska kunna
lagra varmvatten i gamla oljedepåer under Sundsvalls oljehamn. Värmen ska sedan användas när
den behövs. Man vill även utveckla ett system där man kan fånga in CO2 för att kunna gräva ned
alternativt transportera till gamla oljekällor där det pumpas tillbaka ned i jordskorpan.
Man vill för det tredje utveckla ett system där man tar fram CO2-neutral metanol till fartygsbränsle.
För att det ska fungera behöver man ha tillgång till väte och biologiskt CO2, vilket man framför allt
får från skogsavfall. Vätet får man fram när man delar vatten i syre och väte, vilket kräver stora
mängder elkraft. Man räknar med att hämta elen från i första hand vindkraft.

Det var spännande framtidsplaner, som väckte många frågor och diskussioner men framförallt
hopp om att det går att skapa en renare och hållbar framtid.

Ingrid Wallin