Fäbodvall på Norra berget under guidning av Ulrika Stenbäck

Vi samlades kring eldstaden utanför fäboden på Norra berget.
Doften av kaffe började spridas från kaffekitteln som hängde
över den sprakande elden. Vi fick vara med om en engagerad
berättarstund och som emellanåt blev ett givande samtal om
livet på och kring våra fäbodar, något som funnits med även i
vår egen generation.

Ulrika Stenbäck berättade hur man, med början i slutet av
1800-talet, börjat bygga ett levande friluftsmuseum på Norra
berget. Man samlade berättelser, minnen och byggnader och i
detta hade fäboden och fäbodvallen en given plats. Den fäbod
som nu finns på plats har tidigare funnits i Österlo, Stöde.

Livet på fäboden, vilket varade under sommarhalvåret, var
slitsamt och koncentrerat kring djuren, främst kor och getter
och de produkter som dessa gav, mjölk, grädde, smör och ost.
Arbetet utfördes främst av kvinnor, eftersom allt som hade
med hushållet att göra var kvinnogöra.

Till det kokta kaffet bjöd Ulrika på nykärnat smör, hemgjord
mese och kärnmjölk och därefter fick vi möjlighet att besöka
de övriga husen på fäbodvallen, som även de bär på mycket
historia och intressant information.

Ingrid Wallin