Från Tankar om Tid till Tid för Tankar.

Bodil Jönsson Tisdagen 15 augusti 2023

Att föreläsa för generationskamrater är de trevligaste föreläsningarna,
eftersom det inte behövs förklaringar för att man ska förstå varandra.
Vi har gemensamma minnen från småskolefröknar och föräldrars upp-
maningar till oss om att ”inte ställa till något”, vilket inte är de förhållnings-
sätt som gäller idag, då man i stället frågar barnet vad det vill göra och
vi vill få det att själv välja väg. Så inledde Bodil sin föreläsning och fort-
satte med att vi har fostrats i att bygga argumentation som utgår ifrån
faktabaserad kunskap, men vi har de senaste decennierna fått se hur
annan ”kunskapsrevolution” växer fram, som bygger på tyckande och
inte på fakta. Därför behöver vi återbygga det som saknas mest av allt
idag, tillit och trygghet.

Det blev kring begreppen tid, tillit och trygghet som Bodil höll sin före-
läsning, en föreläsning som utgick från frågor vi hade i auditoriet. Som
exempelvis att man som äldre tycker att tiden går så fort, vilket inte
stämmer. Tiden är densamma för oss alla men de omständigheter vi
lever i förändras. När man arbetar är tiden inrutad, vilket den inte är i
en pensionärstillvaro. Då ska man skapa rutiner, struktur eller en livets
rytm för att hantera tidens gång på ett tryggare sätt.

På samma sätt är det viktigt att hitta vägen ”lagom” alltså en riktning i
livet med stora marginaler som inbjuder till öppenhet och generositet,
där vi undviker skilda tidskanter – deadlines. Då skapar vi tid för tankar,
tillit till andra och trygghet inför morgondagen.

Under den timslånga föreläsningen delade Bodil med sig av sin kunskap
och sin visdom, och vi som tog till oss, kände oss mera trygga och mer
tillitsfulla att möta tider som kommer.

Göran Wallin