En mazarin och en Champis och två sugrör, tack!

Ulrika Stenbäck

Danslogen Norra berget tisdagen den 25 april

Vi var cirka sextio personer som under Ulrika Stenbäcks ledning fick
fördjupade kunskaper om vår kaffekultur. Denna kultur kan enkelt
delas upp i de två huvuddelarna, dricka kaffe på lokal och dricka kaffe
hemma. När kaffet introducerades i Sverige skedde det framför allt på
exklusiva lokaler som oftast kallades caféer, efter kontinental förebild.
Dessa näringsställen var endast öppna för män och i huvudsak för de
som hade råd att betala för den exklusiva drycken. När kaffedrickandet
blev mera etablerat, nådde det snabbt ut till allmänheten, där kvinnorna
stod för förvaltandet av den nya kulturen. I hemmen utvecklade man olika
former av gemenskaper i form av kafferep eller syjuntor, där man kunde
mötas ostört från männens inflytande. Parallellt med denna utveckling
etablerades mängder av caféer, konditorier och fik. I Sundsvall fanns det
som mest 47 sådana ställen och i Njurunda 14. Äldsta caféet i Sundsvall är
City Café (Nina Nordströms) på Kyrkogatan. Det blev en minnenas stund
då många av oss hummade igenkännande då de olika kaffeställena
passerade revy.

Vi fick en riktig genomgång av kaffets historia från det då en fåraherde i
dagens Etiopien upptäckte kaffebärens uppiggande effekt på både
kreaturen och herden själv, fram till det att kaffet blev en allmän dryck.
Detta belyst utifrån ett svenskt perspektiv och då särskilt utifrån ordet
fika. Ordet förklaras etymologiskt från att kaffe uttalats som kaffi eller kafi.
Genom att leka med ord och byta plats på stavelserna, så kallad bakslang.
Ka fi blir då fi ka = fika. Skojordet har stannat kvar. Ulrika lyfte husmödrarnas
kulturella arv och deras förmåga att anpassa utbudet på bordet efter de
tillgångar man hade och då särskilt under kristider. Hon gav många exempel
på hur bakverken, kakorna, kommit till i takt med att råvarorna blivit allmänt
tillgängliga. Det gäller framför allt när sockret, smöret och grädden blev lätta
att få tag i. Caféernas och kafferepens storhetstid var mellan fyrtiotalet och
sextiotalet. Kafferepet kan ha sin förklaring från ordet ”repartisera” att fördela,
dela jämt eller kanske från ordet ”repa” riva tyg till remsor till mattrasor.

En eftermiddagsstund kring kaffet och caféerna innehöll även en kaffepaus
då vi kunde avnjuta drycken tillsammans med ett bakverk som bär kardinal
Jules Mazarins namn. Någon Champis serverades dock inte, men kanske den
drycken och andra förfriskningar kanske kan vara ämne för en annan föreläsning.
Två sugrör var inget romantiskt, som man skulle kunna tro. Man får bättre
upplevelse av dryckens bubblor med två sugrör än med ett.

Göran Wallin