Litteraturseminarium 4 – Paul Beatty, Svikaren (The Sellout)

Metropol, House Be Universitetsallén 32, Sundsvall, Sverige

Seminarieledare: Anders E. Johansson 2015 gav Paul Beatty ut romanen The Sellout, på svenska kom den 2019 under titeln Svikaren. Visserligen lär Beatty själv ha sagt att enda skälet att […]

90kr