Fredskemisten

Åke Sellström – Fredskemisten

Torsdagen den 16 maj Bio Drakstaden

Man kan som gästande föreläsare presentera sig på olika sätt och Åke Sellström valde att göra det utifrån den uppmärksamhet han fått när han brådstörtande, efter sin pensionering, blivit inkallad av FN:s generalsekreterare för att söka fastställa om kemiska massförstörelsevapen använts mot människor i det krigsdrabbade Syrien 2013. Det fanns en tro, att man inom FN och genom internationella överenskommelser, hade lyckats skapa tillräckligt stora hinder för att någon part i en konflikt skulle kunna använda av kemiska stridsmedel. Ändå kunde man konstatera att över 1000 personer hade omkommit. Den troliga förklaringen till deras död var att kemiska massförstörelsevapen hade använts. För att kunna vidta sanktioner och ställa skyldiga till svars krävs bevis. Den som var mest lämpad att skaffa dessa bevis var en pensionerad docent i Umeå, som hade erfarenhet från motsvarande undersökningar i framför allt Irak.

På ett synnerligen pedagogiskt sätt lotsade Åke oss igenom vad massförstörelsevapen är och vad som är specifikt för dess tre huvudgrenar – kärnvapen, biologiska- och kemiska vapen. Det är om konsekvenserna av de kemiska massförstörelsevapnen, som Åke Sellström har inriktat sin forskning. Tack vare denna forskning tillfrågades Umeå universitet att skicka en representant till FN för att ingå i en grupp som skulle arbeta fram metoder för att kartlägga och fastställa användningen av massförstörelsevapen. Han erbjöd och tillfrågade flertalet medarbetare, men alla var i den del av livet då man helst inte ger sig iväg på ett längre utlandsuppdrag. Någon av medarbetarna bollade frågan tillbaka på sin chef och sa, varför kan du inte åka själv?

Där började en spännande berättelse om arbete i FN, om uppdrag i Irak tillsammans med fredsförhandlare Rolf Ekéus, om jakt på de farligaste kemiska stridsmedel som finns och om förhandlingar och nära kontakter med FN:s generalsekreterare. Åke uttryckte, som så många andra, en besvikelse över USA:s onödiga krig mot Irak, eftersom man i kölvattnet av terrorattentaten den 11 september 2001 var så övertygad om att landet hade utvecklat massförstörelsevapen. Berättelsen löpte vidare till uppdraget i Syrien och blev en synnerligen gastkramande berättelse om att under stor tidspress och utsatt för attentat genomföra det som måste genomföras. Det ledde sedan fram till slutsatsen att man i Syrien använt kemiska stridsmedel i dess värsta form. Åke Sellström är en god berättare som har förmågan att blanda faktafylld redovisning med spänning och frigörande humor och som samtidigt kan svara på frågor utan att tappa riktning och driv i sitt berättande.  

Slutligen avslutade Åke Sellström si föreläsning med att konstatera att FN behövs och hade det inte funnits hade man varit tvungen att uppfinna det. Han uttryckte ett hopp inför framtiden och sade ”Att trots hur det ser ut i välden idag, är vår värld faktiskt en fredligare plats idag än vad den var igår.

Ingrid och Göran Wallin