Ulla Gudmundson

Torsdagen 30 november Programsalen Kulturmagasinet

Det finns många missförstånd om NATO

Det är utifrån en stor kunskapsbas som Ulla Gudmundson föreläser om NATO.
Ulla  har under 30 år arbetat med säkerhetspolitik och statens överlevnad inom
UD och har suttit med i den svenska NATO-delegationen i Bryssel.

Ulla gick på ett systematiskt sätt igenom vad NATO är och vad den inte är.
Trots att en majoritet av svenska folket och i synnerhet en majoritet av våra
folkvalda står bakom en ansökan om medlemskap i NATO är kunskapen om
vad NATO är liten och bygger ibland på missförstånd. Det finns därför ett stort
behov av folkbildning i ämnet.

NATO (North Atlantic Treaty Organization) är primärt en politisk organisation
som bildades 1949 för att vara en stabiliserande faktor mellan Nordamerika
och västra Europa i världskrigets efterdyningar. NATO bygger på att de fria
stater som ingår samverkar med och för varandra med de medel varje land
skräddarsyr för ändamålet. Det är alltså ingen överstatlig institution, som tar
egna beslut. NATO bygger på att medlemsländer för diskussioner men fattar
inga formella beslut i vanlig mening. Varje land har dock möjlighet till veto då
man inte samtycker med de överenskommelser diskussionerna ger uttryck för.
Det betyder att man använder en form av konsensus i sina överenskommelser.
Världsläget har förändrats sedan 1949 och NATO har på samma sätt förändrats
vad gäller antalet medlemsländer och den politiska utvecklingen i världen.

Sverige har under lång tid haft ett nära samarbete med NATO, mer eller mindre
synligt. Det är först i och med den förändrade situationen i Europa efter 2014
och i synnerhet efter den 24 februari 2022 som inställningen i Sverige ändrats
till en önskan om anslutning till NATO-gemenskapen. Det är egentligen den viktig-
aste delen i fördraget, den så kallade artikel 5, som är största argument för en
inträdesansökan. Artikeln handlar om det fall då ett land blir militärt angripet och
de övriga länder ska komma till det landets hjälp. Tolkningen av denna artikel är
inte så lätt som den låter, men om den prövas i skarpt läge handlar det om
organisationens och medlemsländernas trovärdighet.

Sverige har kunnat fortsätta med ett nära samarbete, men det är mera tryggt att
vara i gemenskapen än att nästan vara med. Dessutom har man som medlems-
land självklart större inflytande och kan vara med i diskussionerna.

Ulla fördjupade sig ytterligare i olika aktuella frågor och konflikter i Europa och
världen. Ett som vanligt engagerat auditorium ställde många frågor, som Ulla
utförligt och pedagogiskt besvarade.

Ingrid och Göran Wallin