Henrik Ekman ”Naturen vi ärvde”

Kulturmagasinet 2022-11-10

Henrik Ekman tog med oss på en livsresa från Bullerbyns blomstrande ängar med häckande fåglar i mångfald fram till dagens samhälle där bina svälter för att det finns för lite blommor. Vi kunde följa det aningslösa utnyttjandet av naturens resurser som en följd av samhällsomdaningen där människan styr över naturen och inte tvärtom.
Vi fick följa utvecklingen av miljöengagemang av skilda slag som på allvar började med boken ”Tyst vår” vilken pekade på farorna med betat utsäde, ett utsäde som i förlängningen dödade mängder med rovfåglar.
Visst var det många dystra påminnelser om samhällsutvecklingens klena ansvar för naturen som exempelvis försurade sjöar, lövbekämpning med homoslys, PCB i naturen, skogsskador, minskat ozonlager och krympande havsisar och glaciärer.
Men det var en resa som trots allt negativt andades hopp och visade att det finns vägar till en friskare värld där många hotade arter har kunnat återetablera sig och växa i antal. Den drygt 90 minuter långa föreläsningen kombinerades med Henrik Ekmans egna naturbilder som med vacker komposition, hög precision och tydlig skärpa förtydligade och förstärkte budskapet, att värna om naturen vi har ärvt.