Bilder och minnen från Sidsjöbäcken – uppföljning av en av höstens kulturhistoriska vandringar

Kulturmagasinet

Tre onsdagar under september månad 2021 deltog vi i tre uppskattade, olika kulturhistoriska vandringar i Sundsvall. Flera av deltagarna hade egna berättelser från sin uppväxt och äldre anhörigas minnen, att bidra med, särskilt från vandringen längs Sidsjöbäcken. Nu genomför vi en uppföljning där vår tidigare ciceron Cecilia Dahlbäck visar bilder och berättar om Sidsjöbäckens spännande […]

110 kr

Att undvika att bli lurad på internet och i mobilen

Bio Drakstaden salong 5

Polisinspektör Mikael Ahrtzing från bedrägeriroteln Föreläsningen kommer att handla om bedrägerier, internet-brottslighet och bluffmail, sms-bedragare och mycket annat, samt hur vi alla kan skydda oss.   Det finns personer som vill lura och bedra dig genom att erbjuda ”gratis paket”, ”gratis erbjudanden”, ”du har vunnit 5.000 kr i varucheckar”, ”investera nu och dubbla vinsten på […]

110kr

Musik och tystnad

Bio Drakstaden salong 5

Peter Bryngelsson är musiker, sångare, författare, regissör och grundare av band som Ragnarök, Kung Tung och Urban Turban. Peter har bl a skrivit en bok om filmmusik, ”Det komponerade miraklet”, en bok om tystnad och ljud, ”Tystnader”, en bok om musik och krig, ”Musik på blodigt allvar – en studie av musikens roll i krig […]

120kr

Palliativ vård – om livets och dödens etik och mening

Bio Drakstaden salong 5

Under föreläsningen kommer Matthias Brian att berätta om vad palliativ vård är, dess historik och nuvarande plats inom hälso- och sjukvården, men också att belysa mycket om betydelsen av det palliativa förhållningssättet samt om livets och dödens etik och mening. Palliativ vård handlar inte enbart om livets slut, eller om medicinering – vi behöver också […]

120kr

Väluppfostrade kvinnor skriver sällan historia

Bio Drakstaden salong 5

Hana Al-Khamri berättar om sin bok med ovanstående titel. Den skrivande kvinnan har genom historier, oavsett hemvist, mött utmaningar som provocerat på grund av kön. Från Saudiarabien till Sverige har skrivande kvinnor ansetts oanständiga, tvingats skriva under pseudonym eller berövats rätten att uttrycka sig. Hana Al-Khamri är uppväxt i Saudiarabien och inledde sin journalistiska bana […]

120kr

Vad gjorde kvinnorna när männen skrev historia?

Bio Drakstaden salong 5

Sveriges historia var länge männens historia. I skolans historieböcker har vi alla läst om de tappra män som krigade för kung och fosterland.  Men vad gjorde kvinnorna? Det har alltid funnits ungefär lika många kvinnor som män, ändå har kvinnorna ofta osynliggjorts i historiebeskrivningen.   Gunnela Björk berättar för oss vad den andra halvan av […]

120kr

Staten, samerna och regionens bönder – ett politiskt drama under 1700-talet som ledde till sockenlappssystemet

Bio Drakstaden salong 5

I början av 1700-talet innebar en rad kungliga förordningar att samerna i mellersta Sverige, från Mälardalen och norrut, skulle tvångsförflyttas upp till fjällen i Västerbotten. Ett av skälen till detta var att myndigheterna ogillade att nomadiserande folkgrupper levde och rörde sig utanför deras kontroll. Allt talar dock för att samerna funnits i Mellansverige åtminstone sedan […]

120kr

Rysslands överfall mot Ukraina – Sorgen över ett omöjligt krig

Bio Drakstaden salong 5

En personlig betraktelse av Malcolm Dixelius över hur det kunde bli krig mellan två grannländer som har så mycket mer gemensamt än bara historia och kultur. Några tankar om den krångliga väg som till slut måste leda fram till fred. Malcolm tar er med till den tid då Kiev var slaviska världens huvudort och en […]

120kr

Sjöfartsstaden Sundsvall

Kulturmagasinet

Sjöfart har alltid varit en viktig del av Sundsvalls industrihistoria. En verksamhet som kom att blomstra i och med uppförandet av ångsågarna i mitten av 1800-talet. Men även tidigare anlades skeppsvarv här i distriktet. En del stora som till exempel Svartvik och Wifsta Varf. Tidvis byggdes det stora segelfartyg här i distriktet och många gånger […]

110kr

Zooma ut – skogar och skogsbruk, liv på jorden ”glokalt”! – Glimtar & reflektioner ur en researrangörs erfarenheter…

Bio Drakstaden salong 5

OM vi zoomar ut! – Sveriges landyta består till ca 70% av skog, knappt en procent av världens skogar. Vi i Sverige, på kanten av ”Taigan”, världens största landekosystem är starkt präglade av ett liv med skogar som bidragit till att ta oss ur fattigdom till välfärd. Jan Hedberg är skogsmästare, sjuksköterska, skogsägare som driver temaresor […]

120kr

Från Tankar om Tid till Tid för Tankar

Bio Drakstaden salong 5

Tid kan vi inte ha "ont" om - det har Bodil Jönsson försökt övertyga oss om i många böcker och tidigare föreläsningar. Om det inte är tidsproblemen som skapar samtidens oro och olust, vad är det då? Tillit, säger Bodil, tillit och trygghet. Hur, och varför, har våra upplevelser av de tre T:na, Tid, Tillit […]

120kr

Guidad tur på Norra Bergets fäbodvall

Danslogen Norra berget Norra Berget, Sundsvall, Sverige

Kom med på en berättarstund och en guidad tur på Norra Bergets fäbodvall. Medelpads skogar var förr i tiden en vanlig arbetsplats för både män och kvinnor, flickor och pojkar Att valla djuren på skogen var oftast ett arbete för kvinnor och flickor. Gårdens djur skulle ut på bete i skogen och mjölken från kor […]

120kr

”Från storpolitisk turbulens till ekologiska störningar – vår tids utmaningar för internationell fred och säkerhet”

Kulturmagasinet

De geopolitiska spänningarna är stora och kommer till uttryck genom stormaktsrivalitet och regionala konflikter. Utöver att orsaka stort mänskligt lidande har Rysslands krig i Ukraina undergrävt den regelbaserade världsordningen. Kärnvapenhotet har fått förnyad aktualitet. Energi- och livsmedelspriserna har skjutit i höjden och bidragit till att befintliga spänningar ökat på många platser i världen. Samtidigt hotar […]

120kr

Energi i fokus – Klimatkris och höga elpriser Hur löser vi en av våra största samhällsutmaningar?

Bio Drakstaden salong 5

Vi har under de senaste årens kriser fått uppleva hur vi når gränser för våra samhällens infrastrukturer. I spåren av konflikten i öst har vi i Sverige fått känna av Europas beroende av energiråvaror i form av kraftigt stigande elpriser. Samtidigt behöver vi ställa om vårt energisystem, så att det blir hållbart inför framtiden, genom […]

120kr

Det arabiska ljuset från Spanien

Bio Drakstaden salong 5

Det romerska riket kollapsade år 476 e Kr och kyrkan som vuxit i riket blev en sammanhållande kraft. Det skulle dock dröja länge innan påvedömet blev en stark maktfaktor i Europa. I stället gled Europa in i den period vi kallar för medeltiden. Det var en tid som innebar splittring och framväxt av mängder av […]

120kr

Hur Höga kusten blev ett världsarv

Bio Drakstaden salong 5

FN:s fackorgan UNESCO antog ”Världsarvskonventionen” 1972. Världsarven utgörs av de kultur- och naturmiljöer i världen som anses vara ojämförligt mest enastående och av stor betydelse för hela mänskligheten. Nu finns över 1 000 världsarv, varav 15 i Sverige. Hur går processen till när man utser ett världsarv? Och hur gick det till när Höga kusten […]

120kr

AI-utvecklingen och dess samhällskonsekvenser

Bio Drakstaden salong 5

Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) går idag snabbare än någonsin och vi verkar närma oss den tidpunkt då den nått så långt, att vi människor inte längre är planetens mest intelligenta varelser. Ett sådant genombrott kan bli den mest omvälvande förändringen någonsin i mänsklighetens historia – på gott eller ont. Länge såg det ut att […]

120kr

Hur långt har vi kommit i forskningen kring blodsjukdomar och stamcellstransplantation?

Bio Drakstaden salong 5

Följ med på en djupdykning i vårt inre. Ett utforskande av blodets uppbyggnad dess betydelse och historik. Människans syn på blodet ur olika aspekter, kulturellt och religiöst. Men vad händer om blodets uppbyggnad förändras? Vilka är våra vanligaste blodsjukdomar? Vi bekantar oss med dessa och de mer avancerade blodsjukdomarna, som t ex blodcancer. Avslutningsvis en […]

120kr

AI och språkanalys avslöjar globala demokratitrender

Bio Drakstaden salong 6

Kan man få kunskap om hur människor runt om i världen uppfattar och förstår sin omvärld? Traditionellt har detta skett med hjälp av olika enkäter, men med tiden har det blivit allt svårare att få trovärdiga svar. Statsvetenskapliga institutionen har öppnat ett nytt forskningsområde kallat LES (Linguistic Explorations of Societies), vilket kan översättas med ”språkliga […]

120kr

Spårvagnar i ”Trärikets” Sundsvall

Bio Drakstaden salong 5

Redan på 1880-talet fanns planer på spårvägar i Sundsvall, både som hästspårväg och elektrisk spårväg. Sundsvall var expansivt på den tiden. Om en elspårväg byggts före sekelskiftet hade Sundsvall varit först i landet men branden 1888 ändrade förutsättningarna totalt. Stockholm fick elektriska spårvagnar 1901 och spårvägen i Sundsvall började trafikeras först i augusti 1910 på […]

120kr

Turkiet fyller 100 år – vart är landet på väg?

Bio Drakstaden salong 5

Republiken Turkiet bildades ur skärvorna av det Osmanska rikets sönderfall efter första världskrigets slut. Landsfadern Kemal Atatürk präglade länge landets politik, men AKP:s makttillträde 2002 markerade en kursändring. Under de senaste två decennierna har Turkiet hamnat på kollisionskurs med Nato, EU, USA och flera länder i landets närområde. Inrikespolitiskt har AKP under ledning av Erdogan […]

120kr

En kvaddad akademiker som sökte tröst i ett livslångt missbruk av sport ”En bakterie som varade i 43 år”

Bio Drakstaden salong 5

Så beskriver Christer Jonasson, född -52, boende i Sundsvall och numera pensionär med ett stänk av frilans, att bli kvar i ett jobb under 43 år. Det tyder på att man hamnat rätt. Som reporter på TV-sporten och framför allt Radiosporten har det blivit ett offentligt yrkesliv där rösten blivit ett slags ID-kort. Även om […]

120kr

Hur ska jämställdhet kunna bli det nya normala?

Bio Drakstaden salong 5

I ett samhälle som fungerar likvärdigt för kvinnor och män går det generellt sett bra att hitta lösningar på olika problem. Därför är målet om jämställdhet en del i globala, nationella och lokala program för hållbar utveckling. I Agenda 2030 är jämställdhet ett eget mål men också ett perspektiv på alla andra mål. Tyvärr går […]

120kr

”Orglar som jag har mött och fått snygga till – ett liv i musikens tjänst – om restaureringar, nybyggen och interpretation”.

Sköns kyrka Kyrkvägen 44, Sundsbruk, Sverige

Vi kommer att få lyssna på en föreläsning utifrån det titeln anger, en föreläsning som även ger prov på ett fantastiskt orgelkonsertspel. Hans-Ola Ericsson, född i Stockholm 1958 är tonsättare, organist, pedagog och bildkonstnär och har rötter i Indal-Liden. Han har studerat musik i Stockholm, Freiburg, USA och Venedig och konserterat i hela Europa, Japan, […]

120kr

Sundsvallspolis i Somaliland

Bio Drakstaden salong 5

Josef Wiklund är idag polisområdeschef i Västernorrland. Han har varit chef inom polisen sedan 2006 i olika befattningar och var senast lokalpolisområdes- chef i Medelpad. Under ett år 2021-2022 tjänstgjorde Josef som strategisk polis- utvecklare åt FN i Somaliland. Josef kommer att berätta för oss om sina erfaren- heter och lärdomar från tiden i ett […]

120kr

Ådalen 31

Bio Drakstaden salong 5

Ådalen 31 Bo Widerbergs film Ådalen 31 bygger till stora delar på Birger Normans bok, men är också delvis fiktiv. Filmen hade premiär 1969. Bo Widerberg skrev manus till filmen samt stod för regi. Den är inspelad i Bollstabruk utanför Kramfors. Filmen vann bl a en Guldbagge för bästa regi samt bästa skådespelare till Roland […]

120kr

Bellman på krogen

Restaurang E-street

Ett sång-, poesi- och berättarprogram om nationalskalden Carl Michael Bellman Staffan Wikström och Puch Magnus Olsson tar med oss på en odyssé i Bellmans Stockholm. Carl Michael Bellman har fångat miljöerna och människorna, de mindre bemedlade, som hade sitt andra hem på krogen i framförallt ”Fredmans epistlar” och ”Fredmans sånger”. Att krogen blev ett andra […]

120kr