Årsmöte

Kulturmagasinet

Dagordning Årsmötet öppnas Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst Val av mötesordförande och mötessekreterare Val av två justerare, som jämte ordföranden justerar protokollet Fastställande av dagordningen Styrelsens berättelse för verksamhetsåret …

Årsmöte Läs mer »

Ahlberg, Ek & Roswall

Restaurang E-street

Ahlberg, Ek & Roswall har genom sitt bländande samspel och fantasifulla arrangemang gjort stor succé på flera folkmusikfestivaler och har stora framgångar runt om i världen. Från Lappland i norr …

Ahlberg, Ek & Roswall Läs mer »

120 kr