Föreningsfakta


Vår ordförande har ordet

Paul AlsénVaknar upp till en överraskande ljus morgon, sol och blå himmel. Jag kommer på att det är normaltiden som slagit igenom, nu är det vintertid som råder och hösten är snart över. Jag tittar i Bulletinen och ser att jag inte har särskilt många aktiviteter kvar att delta i före årsskiftet.

Jag gläder mig varje gång jag går på ett SUS-arrangemang över att vi är så många som kommer. Jag får ideligen bekräftat att Programgruppens arbete återigen har burit frukt. Burit frukt i form av ett varierande program som lockar många. Inte bara med föreläsningar utan också med filmer och studiebesök. Några aktiviteter under hösten har till och med varit så efterfrågade att vi fått dubblera dem och i något fall till och med tredubbla för att så många som möjligt skulle kunna komma med.

Gläder mig också över att vårt 25-årsfirande blev lyckat med många nöjda deltagare. Själv kunde jag tyvärr inte vara med då, eftersom jag var på Korsika och Sardinien den veckan.

Jag hoppas att det är många, liksom jag, som ser fram emot vårens program. Det dröjer inte alltför länge innan vi har det i brevlådan. De här raderna skriver jag i skarven oktober-november och jag vet att vårens program redan nu är nästan färdigt att gå i tryck.

Samtidigt ser vi i styrelsen också mycket gärna att den eller de som tycker det skulle vara intressant eller spännande att delta i arbetet med att hitta föreläsare och forma programmet eller delta i det praktiska arbetet kring våra olika aktiviteter nästa termin talar om det. Berätta för någon i styrelsen du känner, eller vänd dig direkt till mig. Detsamma gäller förstås om du har någon idé till en aktivitet eller föreläsare som du tycker skulle kunna vara bra. Det är bara att vända sig till någon i styrelsen i så fall.

Vi behöver alla hjälpas åt för att kunna fortsätta att erbjuda ett så varierat program som möjligt.

Varmt välkomna till vårens program!

Paul Alsén Ordförande