Föreningsfakta


Välkommen till en ny termin med Senioruniversitetet

Paul Alsén

Att tiden går allt snabbare och snabbare upplever många när vi blir äldre. Så känns det för mig när det återigen är dags att hälsa alla gamla och nya medlemmar i SUS välkomna till en ny termin. Jag tycker det känns som igår när jag valdes till ordförande på årsmötet i februari.

Nu när jag tänker efter på vad som hänt inom SUS och hur programgruppen arbetar blir jag imponerad. De har inte bara skött det praktiska kring höstens aktiviteter som att ta hand om föreläsare, pricka av deltagare och se till att lokalen fungerar, utan har lagt mycket tid och energi på att hitta aktiviteter och föreläsare till våren. De har också tagit fram det som behövs för att Bulletinen ska bli så bra som möjligt. Utan programgrupp, inget senioruniversitet i Sundsvall!

Glädjande nog har vårt medlemsantal fortsatt att öka under året. Vi är nu mer än 1200 medlemmar och antalet deltagare vid hösten aktiviteter har varit många. Förhoppningsvis har vi kunnat bjuda ett så brett program att det funnits något för alla att delta i.

Jag tror också att vårens program innehåller många aktiviteter som kommer att locka just dig. Skulle du sakna någonting, eller har önskningar om någon speciell programpunkt är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen. Alla förslag som kommer in tar vi hand om, även om allt inte alltid går att genomföra direkt. De ligger kvar och kan bli aktuella att genomföra senare.

Om du är intresserad av att delta i arbetet eller känner någon du kan tipsa om så ta kontakt med någon av oss i styrelsen. Personer med olika bakgrund kan ge oss nya idéer, vinklingar eller känna till personer som skulle kunna vara intressanta föreläsare. Vi behöver alla hjälpas åt för att kunna fortsätta att erbjuda ett så varierat program som möjligt. Både det som ”alla” vill gå på och det som kan upplevas som ”smalt” av en del.

Varmt välkommen till vårens program

Paul Alsén
Ordförande