Föreningsfakta


Bara några ord från er ordförande…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Välkomna till en ny termin, våren 2017, med Senioruniversi-tetet. På de följande sidorna kan ni läsa om vinterns och vårens program. Jag skulle bli väldigt förvånad om ni inte kan hitta något som intresserar er. Det är faktiskt över 30 olika aktiviteter som vi har på agendan under våren. Vi försöker så gott det går att över tid tillfredsställa alla önskemål.  Vi har som målsättning att vara så breda som möjligt och inte bara titta på sådana programpunkter som kan locka så många som möjligt. Även ”smalare” ämnen måste få plats. Ni vet det där med gungor och karuseller. Jag kan konstatera med stor tillfredsställelse att vi under de år jag kan minnas aldrig behövt ställa in någon aktivitet på grund av för få anmälningar. Desto oftare dock att det blivit fullbokat och vi tvingats tacka nej till ytterligare anmälningar.

Vi fick ju in en hel del förslag från er efter vår enkät för en tid sedan. De förslag som ännu inte genomförts ligger i vår databank för kommande bearbetning. Icke desto mindre finns det alltid plats för nya förslag.

Det ligger i sakens natur att vi har en relativt stor andel medlemmar som lämnar föreningen varje år. Trots detta har vi haft en stadig tillväxt under ganska lång tid nu. Någonstans mellan 2 och 5 % har tillväxten varit och det betyder att vi dag, när jag skriver detta i mitten av november, är drygt 1160 medlemmar. Medlemstillväxt betyder ju också stadig ekonomi, vilket känns skönt och tryggt. Vi har i ladorna inför eventuellt sämre tider, men förhoppningen är naturligtvis att de tiderna aldrig kommer.

Eftersom jag lämnar ordförandeposten i SUS vid årsmötet i februari 2017 så är detta mitt sista förord till Bulletinen. Jag vill därför passa på tillfället att tacka alla de styrelseledamöter som jag haft förmånen att arbeta med under mina sex år i styrelsen. Som alla förstår är vårt arbete i styrelsen ett lagarbete byggt på olika kompetenser och nätverk. För att få till stånd ett varierat och omfattande program krävs därför en relativt stor styrelse eller snarare en stor programgrupp kompletterad  med de traditionella föreningsfunktionerna kassör, sekreterare och vice ordförande samt en medlemsadministratör. Jag har haft förmånen att ha kompetent folk på alla poster och kan bara önska min efterträdare samma förmån.

Slutligen vill jag så önska er medlemmar en givande studievinter/vår med SUS.

Er Leif Bolin