Fredagskaféer


Hösten 2016

 

16 september (fredag)

Att axla ett gammalt ämbete i ny tid

Eva Nordung Byström 3“Biskopens ämbete har en nästan 2000-årig tradition – hur vill jag nu förverkliga det under 2000-talet?

Efter drygt 30 år som präst möter jag nu ett annorlunda uppdrag som biskop med nya utmaningar och möjligheter till att möjliggöra de lokala församlingarnas uppdrag och att vara en kyrka i vår tid”.

Biskop Eva Nordung Byström har en gedigen förankring i Härnösands stift. Under tio år var hon kyrkoherde i Arnäs Gideå Trehörningsjö pastorat i norra Ångermanland. Under sju år var hon även kontraktsprost i Örnsköldsviks kontrakt. Hon har också varit gymnasie- och studentpräst i Örnsköldsvik och arbetat som församlingspräst på flera platser i Jämtland och Västernorrland.

Under sitt arbetsliv har hon intresserat sig särskilt för barn- och ungdomsfrågor samt ledarskaps- och etikfrågor. Hon har bland annat varit mentor för nyblivna kyrkoherdar.

Den 14 december 2014 vigdes Eva Nordung Byström till biskop för Härnösands stift som den 26:e biskopen sedan stiftet bildades 1647.

Tid och plats Fredag 16 september kl. 9:30-11:00 på Café Piccolo
Föreläsare Eva Nordung Byström
Ansvarig hos SUS Lars Brandhammar, 070-524 11 24
Avgift 50 kronor
Bokning Obligatorisk bokning på Min Sida senast 15 september

 


 

23 september (fredag)

God man – med rätt att hjälpa

God man Cecilia AspholmI media har vi läst och hört om gode män som misskött sina uppdrag och om unga som inte fått den hjälp de behöver. Under 2015, när ca 30 000 ensamkommande barn och unga kom till Sverige, hörde vi om den stora bristen på gode män.

Varför behövs gode män? Varifrån kommer begreppet? Vad gör en god man egentligen? Vem behöver och kan beviljas hjälp av en god man? Vem kan bli god man, vad krävs? Vem utser den gode mannen?

Cecilia Aspholm, jurist och chef för Överförmyndarkontoret i Sundsvall, kommer att redogöra för bakgrunden till godemanskapet, organisationen kring Therese Samuelsson Östlund2verksamheten, nämndens uppdrag mm.

Therese Samuelsson Östlund, kriminolog och erfaren utredare på kontoret, kommer att redogöra för uppdragets konkreta innehåll.

 

Tid och plats Fredag 23 september kl. 9:30 – 11:00 på Café Piccolo
Föreläsare Cecilia Aspholm och Therese Samuelsson Östlund
Ansvarig hos SUS Katrin Pähn, 070-673 78 79
Avgift 50 kronor
Bokning Obligatorisk bokning på Min Sida senast 22 september

 


 

14 oktober (Fredag)

Musikkafé med Åke Hedman

Åke HedmanPå detta musikcafé får vi möta Åke Hedman som är solocellist vid Nordiska Kammarorkestern. Åke Hedman är utbildad på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där han gick för Åke Olofsson 1981-1985. Därefter studerade han för Thorleif Thedéen och Mats Rondin. Mellan 1985-1987 vidareutbildade han sig och tog pedagogexamen, också det på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Vid sidan av sitt jobb som solocellist har Åke undervisat på Sundsvalls Kulturskola sedan 1988.

Åke kommer bland annat att spela Svanen av Camille Saint-Saëns.

Tid och plats Fredag 14 oktober  kl 9.30 – 11.00 på Café Piccolo
Föreläsare Åke Hedman, Nordiska Kammarorkestern
Ansvarig hos SUS Bosse Noborn, 070 – 398 75 00
Avgift 50 kronor
Bokning Obligatorisk bokning på Min Sida senast 13 oktober

 


 

21 oktober (fredag)

Spårvägens historia i Sundsvall

Spårvagn, 21 okt

Mellan åren 1910 och 1952 rullade spårvagnar på Sundsvalls gator och i Sundsvallsdistriktet. Under de åren hade alltså Sundsvall en företeelse som gav staden en air av riktig europeisk storstad, kanske i det lilla formatet om vi ser till Sundsvalls storlek.  Men visst underströk spårvagnarna Sundsvalls betydelse den gången!

Hans-Anders Kempe som arbetar med en bok om spårvägarna i staden berättar om den perioden och visar ett urval bilder.

Tid och plats Fredag 21 oktober kl 9:30 – 11:00 på Café Piccolo
Föreläsare Hans-Anders Kempe
Ansvarig hos SUS Gunnar Keventer, 070-551 20 28
Avgift 50 kronor
Bokning Obligatorisk bokning på Min Sida senast 20 oktober