Föreläsningar


Hösten 2016

Bokning och betalning

För alla föreläsningar som äger rum i Pingstkyrkan är avgiften 50 kr och ingen bokning eller betalning i förväg är nödvändig, men önskvärd för att minimera kontanthanteringen.

För fredagskaféer och alla övriga evenemang gäller obligatorisk bokning och betalning i förväg eftersom lokalerna har begränsat antal platser. För ytterligare information, se vår systembeskrivning på sidan 15 samt medlemsinfo på sidan 12.

Medlemmar som saknar dator och inte har något e-postombud är välkomna att kontakta respektive evenemangsansvarig för bokning och information.

 


 

13 september (tisdag)

1700-talets Sverige och mordet på Gustaf III

Bild Christoffer O´Regan beskurenChristopher O’Regan är en uppskattad föredragshållare och med sin rika arsenal av kunskaper får han historiens människor att bli levande igen och tiden till att bli ingenting.

Han ger en intressant och framförallt rolig inblick i det sena 1700-talets värld, med berättelsen om de dramatiska händelserna i Europa och Sverige som ledde till mordet på Gustaf III i mars 1792.

Man får möta människorna som levde då genom deras dagböcker, brev och tidningsinsändare. Kunskap och underhållning tillsammans gör Christophers föredrag till en upplevelse för såväl historieintresserade som de hittills oinvigda.

Christopher O’Regan är populärhistoriker, föreläsare, författare och en mycket omtyckt programledare på Sveriges Television. Christopher håller sedan tjugo års tid uppskattade föredrag som ständigt får toppbetyg av sin publik.

Denna föreläsning är öppen även för icke medlemmar!

Tid och plats Tisdag 13 september kl. 14:00-15:30 i Pingstkyrkan
Föreläsare Christopher O’Regan
Ansvarig hos SUS Kenneth Borensjö 070-372 30 80
Avgift 50 kronor för medlemmar, 100 kronor för icke medlemmar
Bokning Ej obligatorisk, men önskvärd på Min Sida senast 12 september

 


 

22 september (torsdag)

Från Spanskan till Zika – måste vi bry oss om epidemiska sjukdomar?

Björn OlsenFöreläsningen handlar om hur mikroorganismer överförs mellan djur och människor och orsakar allt från epidemier till pandemier.

Dessutom kommer Björn Olsen att beskriva uppkomsten av antibiotikaresistenta bakterier och vad konsekvensen blir om de får spridas ohämmat.

Björn Olsen är sedan 2007 överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Han är ornitolog och expert på fågelinfluensa.

Han disputerade 1995 med avhandlingen “Birds and Borrelia” och blev docent i infektionssjukdomar vid Umeå universitet 1997. Björns forskning är i huvudsak inriktad på att studera hur olika djurburna och främst fågelburna smittämnen och infektioner förekommer i naturen och hur de kan spridas till människan.

Tid och plats Torsdag 22 september kl. 14:00 – 15:30 i Pingstkyrkan
Föreläsare Överläkare Björn Olsen
Ansvarig hos SUS Lars Brandhammar, 070-524 11 24
Avgift 50 kronor
Bokning Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida  senast 21 september

 


 

29 september (torsdag)

Nordkorea – Ett isolerat land och politisk krutdurk

Niklas Swanström Nordkorea (jpg)Dagens konflikt på Koreahalvön har sin utgångspunkt i Koreakriget men det finns också historiska kopplingar till de kinesiska och japanska ockupationerna av Korea och den koreanska självständigheten efter andra världskriget. Konflikten har avsevärt försvårats genom en ideologisk konfrontation, självvald isolering (och svält) samt ett geopolitiskt spel på Koreahalvön.

Konflikten på Koreahalvön har visat sig svårlöst och har på senare tid eskalerat genom en ökad militarisering och utveckling av nordkoreanska kärnvapen och missilteknologi. Detta i kombination med en komplicerad inrikespolitisk situation och en ny ledare (Kim Jung-Un) för landet gör att situationen svårligen kan lösas inom överskådlig tid. Det är snarare mer sannolikt att vi kommer att få uppleva ytterligare konfrontationer och kärnvapentester.

Detta har paradoxalt nog gjort att Nordkorea har visat sig bli en viktig geopolitisk aktör, sin storlek och minimala ekonomi till trots. Kina har motvilligt stött Nordkorea och den politiska polariseringen och militära upprustningen som skett i Nordostasien.

Om denna högaktuella politiska situation föreläser direktör Niklas Swanström som har arbetat med dessa frågor i 30 år. Han är bland annat Direktör vid Stockholmsbaserade Institutet för Säkerhets och Utvecklingspolitik, non-Resident Professor i Sichuan University och Research Fellow vid SAIS, John Hopkins University.

Tid och plats Torsdag 29 september kl 14:00 – 15:30 i Pingstkyrkan
Föreläsare Niklas Swanström
Ansvarig hos SUS Gunnar Keventer, 070-551 20 28
Avgift 50 kronor
Bokning Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 28 september

 


 

11 oktober (tisdag)

Trolldomsprocesser i Västernorrland

Maria Nordlund TrolldomsprocesserUnder åren 1668-1676 avrättades i Sverige c:a 300 personer för trolldom och samröre med djävulen. I Västernorrland avrättades inte mindre än 119 personer. Detta skedde inte för att man var dummare på 1600-talet, man trodde verkligen att man gjorde rätt. Det skedde mycket på grund av rädsla, mentalitet och grupptryck. Mekanismerna bakom finns också idag när det gäller mobbing i skolor och arbetsplatser.

Maria Nordlund är sedan 1994 antikvarie och kulturarvspedagog vid Länsmuseet Murberget i Härnösand och har bland annat forskat kring trolldomsprocesserna.

Tid och plats Tisdag 11 oktober kl. 14:00 – 15:30 i Pingstkyrkan
Föreläsare Maria Nordlund
Ansvarig hos SUS Leif Bolin, 070-680 52 40
Avgift 50 kronor
Bokning Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 10 oktober

 


 

27 oktober (torsdag)

Klimatförändringar – Vart är vi på väg och hur ska vi tänka?

Mats Bergmark, nyVi har byggt vårt samhälle efter vårt historiska klimat. Nu förändras klimat- och väderparametrar, hela vårt dimensioneringsunderlag förändras.

Mats Bergmark berättar om hur vi påverkas av klimatförändringar. Han ger exempel på hur vi behöver anpassa samhället för att minska konsekvenser av ett extremare väder och ett varmare klimat.

Vi får höra en del erfarenheter och lärdomar från olika händelser i hans arbete på regeringskansliet i Klimat- och sårbarhetsutredningen och i projektet Klimatanpassa Sundsvall.

Till sist får vi också information om hur Räddningstjänsten Medelpad har stärkt sin förmåga att genomföra räddningsinsatser vid extremare skyfall och svårare skogsbränder.

Mats är hydrogeolog och har arbetat som entreprenör vid dammbyggen för vattenkraft, varit konsultchef vid VBB Viak AB (idag Sweco AB), produktionschef vid MittSverige Vatten och är sedan fem år tillbaka vid Räddningstjänsten Medelpad. Där har han arbetat med utvecklingsfrågor och är idag ansvarig för förebyggandeavdelningen.

Tid och plats Torsdag 27 oktober kl 14:00 – 15:30 i Pingstkyrkan
Föreläsare Mats Bergmark
Ansvarig hos SUS Gunnar Keventer, 070-551 20 28
Avgift 50 kronor
Bokning Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 26 oktober

 

8 november (tisdag)

Charmen med tarmen – Kroppens mest underskattade organ

Charmen med tarmen Arvid Hamrin

”Magen tiger still” Den är inget vi tänker på så länge den fungerar som den ska. Med hänsyn till alla komplicerade funktioner som utförs i tarmsystemet är det förvånansvärt att det normalt sett bara fungerar. Hjärtat anses vara livsviktigt därför att det pumpar blod genom kroppen, hjärnan beundras därför att den i varje sekund tänker ut häpnadsväckande tankefigurer medan man kan uppleva att tarmen bara behövs när vi går på toa.

Tarmrörets längd hos en vuxen människa, från svalg till ändtarmsöppning, uppgår med viss variation till ca nio meter. Om man kunde platta ut allt tarmludd i tunntarmen skulle man få en yta som var jämförbar med en fotbollsplan. Av alla mikroorganismer som stökar runt i och på oss befinner sig 99 % i tarmen. Inte därför att det knappt finns några på andra ställen utan därför att det helt enkelt är så ofattbart många i tarmen.

Tarmsystemet och hjärnan samverkar i det undermedvetna genom att sända signaler i båda riktningarna. Det är till stor del tarmarna som avgör vårt sinnelag.

Arvid Hamrin är specialist i mag- o tarmsjukdomar vid Sundsvalls sjukhus och han kommer att berätta för oss om de ibland komplicerade sammanhangen i tarmsystemet och om nya intressanta forskningsrön.

Tid och plats Tisdag 8 november kl. 14:00-15:30 i Pingstkyrkan
Föreläsare Arvid Hamrin
Ansvarig hos SUS Anders Forsslund, 070-602 41 82
Avgift 50 kronor
Bokning Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 7 november

 


 

24 november (torsdag)

Medelpads stormän under Medeltiden

Tommy Hernelind 2Staffan SmedsModern DNA-forskning, medeltida brev och släktforskning från 1600-talet skapar bakgrund till sägnerna om Medelpads gamla Landsdomarsläkt, Bureätten. Vi berättar sägnerna, visar medeltida dokument med sigill och samma vapen som finns på gravhällen i Sköns kyrka och beskriver en släktlinje genom äldre och yngre medeltid då konturerna av statsbildningen Sverige börjar skönjas.

Tid och plats Torsdag 24 november  kl 14:00 – 15:30 i Pingstkyrkan
Föreläsare Staffan Smeds och Tommy Hernelind
Ansvarig hos SUS Britt-Marie Beijron, 070-661 16 56
Avgift 50 kronor
Bokning Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 23 november

 


 

13 december (tisdag)

DNA revolutionerar släktforskningen

Bild Peter Sjölund, DNA

Med ett enkelt DNA-prov hittar du släktingar världen över och kan följa släktens utbredning ända från Afrika för 100 000 år sedan.

Intresset för att släktforska med hjälp av DNA-tester exploderar i Sverige och runt om i världen. Peter Sjölund, en av landets ledande DNA-släktforskare, berättar om de nya fascinerande möjligheterna att kunna kartlägga släktskap 1000-tals år tillbaka med hjälp av DNA. Han visar hur det går till att DNA-testa sig för att kunna ge sig in i DNA-släktforskningens spännande värld och det kommer efter föredraget att finnas möjlighet att köpa DNA-test och testa sig på plats.

Denna föreläsning är öppen även för icke medlemmar!

Tid och plats Tisdag 13 december kl 14:00 – 15:30 i Pingstkyrkan
Föreläsare Peter Sjölund
Ansvarig hos SUS Eric Olofsson, 070-524 26 05
Avgift 50 kronor för medlemmar, 100 kronor för icke medlemmar
Bokning Ej obligatorisk men önskvärd på Min Sida senast 12 december