Extra resa: Island – Vulkanernas och Sagornas ö


Resan till Island i maj 2014 blev mycket uppskattad och då resan snabbt blev fullbokad så har ytterligare en resa inbokats till våren 2015.

Det är nu klart att denna resa blir av, och då några platser finns kvar har anmälningstiden utsträckts till 2015-03-15.

Samma reseföretag, CK:s resor och guide, har anlitats och resan blir den 28/5-1/6 2015.

För transporten Sundsvall – Arlanda t.o.r. kommer en buss att ordnas, priset för detta meddelas senare.

För anmälan, mer information samt reseprogram kontakta: Paul Nygren
Kontaktinformation på sidan Styrelse.