Dagsutflykt: Välkomna till Nolby högar!


Informationsplats Nolby högar

9 juni (tisdag)

 

Beskrivning

Vi besöker den då nyinvigda informationsplatsen Nolby högar (invigs troligtvis i maj 2015). Platsen har under hela järnåldern varit av central betydelse för kustområdet. Området är idag ett riksintresse för kulturmiljö och här finns ett 100-tal gravar och boplatser, en tidig medeltida kyrkoruin, ålderdomliga vägar och bebyggelselägen.

Den nya E4-sträckans dragning har inneburit att en särskild satsning på att informera om kulturmiljön har gjorts möjlig. Vi kommer att titta närmare på informationsplatsen och vår guide Carina kommer att berätta om landskapets förhistoriska utveckling och även om resultaten från de senaste arkeologiska undersökningarna i området.

Presentation av vår guide Carina Öberg:
Arkeolog och kulturgeograf. Arbetat som arkeolog på Murberget under 10 års tid. Arbetar idag som kulturmiljöspecialist på konsultföretaget Tyréns i Sundsvall.

 

 Fakta

Tid och plats Tisdag 9 juni, kl 10:00 – 12:00 på Informationsplatsen Nolby högar,
Gamla vägen, Nolby (samåk gärna!)
Guide Carina Öberg
Ansvarig hos SUS Bosse Noborn, kontaktuppgifter finns på sidan Styrelse
Avgift Ingen avgift
Bokning Obligatorisk bokning på Min Sida senast fredag 5 juni (max 25 personer)