Månadsföreläsningar


Våren 2015

För månadsföreläsningar som äger rum i Pingstkyrkan, Rådhusgatan 37, är bokning inte obligatorisk, men önskvärd för att minimera kontanthanteringen. Du gör själv dina bokningar på Min Sida. Du som saknar PC eller e-postombud, kontakta respektive evenemangsansvarig för bokning och information. För övriga uppgifter, se fakta under respektive evenemang.

 


 

”Bengt Lindström – en jävel på färg och form”

Dag Jonzon

Dag Jonzon

20 januari (tisdag) OBS annan lokal

Journalisten, filmaren, miljökämpen mm, Dag Jonzon, har tillsammans med dokumentärfilmaren och journalisten Hans Östbom gjort denna mångbottnade film om konstnären Bengt Lindström (1925-2008).

Dessa två filmare har också tillsammans gjort den uppskattade filmen om björnhonan Rapa i Sareks nationalpark. Dag Jonzon kommer själv att presentera filmen och berätta om hur det var att arbeta med Bengt Lindström under fyra år.

Filmen, ”Bengt Lindström – en jävel på färg och form” (2004), fördjupar definitivt ens insikter om Bengt Lindström och hans konstnärskap!

Tid och plats Tisdag 20 januari, kl. 14:00-15:30 i Programsalen på Kulturmagasinet
Föreläsare Dag Jonzon, journalist, filmare och miljökämpe
Ansvarig hos SUS Fride Ek, kontaktuppgifter finns på sidan Styrelse
Avgift 50 kronor
Bokning Obligatorisk bokning på Min Sida senast måndag 19 januari

 


 

Vindkraft – förnybar energikälla som ökar mest i världen

Bengt Schibbye

Bengt Schibbye

10 februari (tisdag)

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. Det mesta av den el vi använder i Sverige kommer fortfarande från vattenkraft eller kärnkraft. Vindkraften står för omkring fyra och en halv procent, eller sex terawattimmar. Sveriges målsättning är att till år 2020 utöka produktionen till cirka 15 terawattimmar, vilket skulle motsvara närmare 12 procent av elproduktionen.

Eftersom el inte kan lagras och det inte alltid blåser, förutsätter vindkraften att det också finns andra produktionsformer, till  exempel vattenkraft. När det blåser kan man spara vatten i kraftdammarna och tvärtom utnyttja vattenkraft när vinden avtar. Men kan vattenkraften  “balansera” vindkraften även när vindkraften byggts till att producera 15 terawattimmar per år?

Åke Johansson

Åke Johansson

Åke Johansson, som varit regionchef på Vattenfall, kommer  bland annat att behandla denna och andra frågeställningar rörande produktion och distribution av vindkraft.

Utbyggnad och produktion av vindkraft kan inte ske utan miljöpåverkan. Hur påverkas fågellivet? Vilka bullernivåer utsätts de närboende för? Hur påverkas landskapsbilden? Vilka blir konsekvenserna när vindkraftparkerna byggs ute till havs? Dessa och andra frågor om vindkraftens miljökonsekvenser kommer att belysas av Bengt Schibbye. Bengt har en mycket lång erfarenhet av att arbeta med olika infrastrukturprojekt och dess inverkan på miljön.

Tid och plats Tisdag 10 februari kl 14.00-15.30 i Pingstkyrkan
Föreläsare Åke Johansson och Bengt Schibbye
Ansvarig hos SUS Bosse Noborn, kontaktuppgifter finns på sidan Styrelse
Avgift 50 kronor
Bokning Ej obligatorisk, men önskvärd på Min Sida senast måndag 9 februari

 


 

Det oundvikligt föränderliga språket

Daniel Jacobson

10 mars (tisdag)

Språket utvecklas ständigt – både språkbruket och själva språket – och det sker på uttalsnivån, ordnivån och den syntaktiska nivån. Även språkets ordförråd förändras hela tiden. Orden speglar samhället och gamla ord dör ut, och in kommer det nya brukbara och funktionella ord. Exempelvis så försvinner sådant som baldakinhållare och orv (utom möjligen i korsord), och nyord som verbet outsourca och det neutrala personpronomenet hen tillkommer. Dessutom blir gamla ord som nya, när de endera får en renässans eller en förändrad innebörd. Ord kan verkligen bli populariserade och trendiga. Det här och en hel del annat kommer att behandlas.

Föredragshållare är Daniel Jacobson, universitetsadjunkt i svenska språket/nordiska språk. Han är verksam på Avdelningen för humaniora vid Mittuniversitetet, där han undervisar inom såväl fristående kurser som lärarutbildning. Det sker inom olika ämnesfält. Något som ligger honom varmt om hjärtat är nordisk språkgemenskap/grannspråksundervisning samt textvård.

Tid och plats Tisdag 10 mars kl 14:00-15:30, i Pingstkyrkan
Föreläsare Daniel Jacobson, universitetsadjunkt
Ansvarig hos SUS Inga-Lisa Gebarth-Fager, kontaktuppgifter finns på sidan Styrelse
Avgift 50 kronor
Bokning Ej obligatorisk, men önskvärd på Min Sida senast måndag 9 mars

 


 

Magnifika miljardärer och mördande mecenater
i renässansens Florens

Göran Hägg

21 april (tisdag)

Göran Hägg har skrivit både romaner och ett flertal fackböcker som behandlar personer och skeenden såväl i Italien som i Sverige. Göran Hägg har regelbundet varit med i “Nyhetspanelen” i SVT:s morgonprogram, samt vunnit ”På spåret” tillsammans med Caroline af Ugglas.

Göran Häggs föreläsning behandlar hur bankirerna Medicis, i  början av 1400-talet, spekulerade sig till världens då största förmögenhet genom att med fiffiga metoder förvalta påvens inkomster och vävarnas betalningar.

De regerade Florens bakom kulisserna genom att äga i princip  hela näringslivet. Familjen gynnade renässansens filosofer och  konstnärer men krossade också sina konkurrenter genom  intriger i Machiavellis anda.

Tid och plats Tisdag 21 april kl 14:00-15:30 i Pingstkyrkan
Föreläsare Göran Hägg, författare
Ansvarig hos SUS Kenneth Borensjö, kontaktuppgifter finns på sidan Styrelse
Avgift 50 kronor
Bokning Ej obligatorisk, men önskvärd på Min Sida senast måndag 20 april

 


 

Universums struktur

Sara Strandberg

12 maj (tisdag)

ATLAS-experimentet vid CERN – Vad fem miljarder protonkollisioner kan lära oss om universum.

Sara Strandberg, universitetslektor i elementarpartikelfysik vid Stockholms universitet. Sara är experimentell fysiker och är verksam vid det europeiska forskningslaboratoriet CERN.

 

Tid och plats Tisdag 12 maj, kl 14:00 – 15:30 i Pingstkyrkan
Föreläsare Sara Strandberg
Ansvarig hos SUS Paul Nygren, kontaktuppgifter finns på sidan Styrelse
Avgift 50 kronor
Bokning Ej obligatorisk, men önskvärd på Min Sida senast måndag 11 maj