Litteraturseminarier


Hösten 2015

Efter det stora intresset som våra medlemmar visade för vårt seminarium om nobelpristagaren Patrick Modiano satsar vi nu  stort på temat Crossover-litteratur.

Vi genomför under hösten fem separata litteraturseminarier med föreläsare från Mittuniversitetet som alla har litteraturen som en del i sitt dagliga arbete.

Alla seminarier kretsar kring kända författare och romaner. Även om alla inte läst dessa böcker är vi säkra på att deltagarna kommer att få givande föreläsningar.

 


 

16 september (onsdag)

Litteraturseminarium 1

Helen Asklund, Mittuniversitetet, forskar bl.a. kring ämnet Barns och ungdomars läsning.

I vårt första seminarium håller Helen en inledande föreläsning om vårt tema   Crossover-litteratur.

De senaste åren har utbudet av böcker som rör sig i gränslandet mellan ungdoms- och vuxenvärlden ökat markant. Det rör sig om skildringar som på olika sätt bryter gränser och vägrar passa in i givna mallar för vilka ämnen som tas upp och vilka som är tänkta läsare.

Vilka kännetecken finns för denna litteratur och hur kommer det sig att den har vuxit fram?

Med bl.a. Jessica Schiefauers, Pojkarna, Bonnier Carlsén, 2011, som exempel tittar vi närmare på fenomenet Crossover-litteratur.

Tid och plats Onsdag 16 september kl 9:30-12:30 i Kyrkans Hus
Föreläsare Universitetslektor Helen Asklund
Ansvarig hos SUS Lena Kälvesten, 070-254 50 66
Avgift 80 kronor
Bokning Obligatorisk bokning på Min Sida senast tisdag  15 september

 


7 oktober (onsdag)

Litteraturseminarium 2

Anders Johansson,  Mittuniversitetet. Forskningsområden: Modern och samtida poesi, Ludvig Nordström samt genus i litteraturen.

Phillip Pullman, Guldkompassen, del I i Den mörka materian, Stockholm: Natur och Kultur, 2008.

Phillip Pullmans Guldkompassen, den första delen i trilogin Den mörka materian, är fylld av sofistikerade filosofiska lekar med våra vanliga sätt att förstå sådant som verkligheten eller vad en människa är.  Genom små vridningar i berättandet stiger vi som läsare in i en värld som gradvis blir alltmer främmande, och som därigenom också får oss att se vår egen värld på ett nytt sätt.

 

 

 

 

Tid och plats Onsdag 7 oktober kl 9:30-12:30 i Kyrkans Hus
Föreläsare Universitetslektor Anders Johansson
Ansvarig hos SUS Lena Kälvesten, 070-254 50 66
Avgift 80 kronor
Bokning Obligatorisk bokning på Min Sida senast tisdag  6 oktober

 


28 oktober (onsdag)

Litteraturseminarium 3

Ulrika Lif, Mittuniversitetet. Forskningsområden: Lars Ahlins författarskap, skönlitteratur i vård och socialt arbete.

Guus Kuijer, Boken om allting, Stockholm: Förlag Opal, 2009.

Med skarp blick, humor, poesi och värme gestaltar den holländske författaren Guus Kuijer i sina berättelser existentiella frågor i ett bergfast barnperspektiv.

I den symboltäta Boken om allting skildras hur pojkgestalten Thomas, i skuggan av andra världskriget och i ett gränsland mellan realism och fantasi, tillsammans med sin mamma och storasyster Margot bryter sig ur en auktoritär och patriarkal familjestruktur.

 

 

 

 

Tid och plats Onsdag 28 oktober kl 9:30-12:30 i Kyrkans Hus
Föreläsare Universitetsadjunkt Ulrika Lif
Ansvarig hos SUS Lena Kälvesten, 070-254 50 66
Avgift 80 kronor
Bokning Obligatorisk bokning på Min Sida senast tisdag 27 oktober

 


18 november (onsdag)

Litteraturseminarium 4

Anna-Karin Jonasson, Mittuniversitetet. Förutom forskning undervisar Anna-Karin Jonasson i Litteraturvetenskap, Kreativt skrivande och Barn- och ungdomslitteratur.

Maria Gripe, Tordyveln flyger i skymningen, 2015 (orig. 1978).

Begreppet crossover bör även rymma vuxna läsares återkomster till barn- och ungdomsromaner. Kanske är mötet främst ett kärt återseende, kanske öppnas nya dimensioner i texten.

Många har vittnat om att Tordyveln flyger i skymningen är en berättelse som man gärna återvänder till senare i livet, men för en del av dessa läsare är det ett återseende som sker via ett annat medium än det ursprungliga.

Berättelsen sattes upp som radioteater 1976 och blev bok först 1978. Överföringen från radio till skönlitterär text kan även den sägas vara en form av crossover – ett gränsöverskridande – och olika typer av överskridanden ingår i en spännande tematik som Gripe utvecklar på flera plan i romanen.

 

Tid och plats Onsdag 18 november kl 9:30-12:30 i Kyrkans Hus
Föreläsare Universitetsadjunkt Anna-Karin Jonasson
Ansvarig hos SUS Lena Kälvesten, 070-254 50 66
Avgift 80 kronor
Bokning Obligatorisk bokning på Min Sida senast tisdag 17 november

 


9 december (onsdag)

Litteraturseminarium 5

Peter Degerman, Mittuniversitetet. Förutom forskning undervisar Peter Degerman också i barn- och ungdomslitteratur.

Neil Gaiman, Oceanen vid vägens slut: en roman, Stockholm: Bonnier Carlsen, 2014.

 Neil Gaiman, född 1960, inledde sin karriär som kulturjournalist i början av 80-talet, men blev snabbt uppmärksammad som författare av serieböcker för vuxna. Det stora genombrottet kom med den episkt upplagda romanen American Gods 2001 och barnboken Coraline 2002.

Gaiman rör sig alltså inte bara mellan olika åldersgrupper utan också mellan olika medier. Oceanen vid vägens slut utkom 2013 och gavs ut som vuxenroman i Storbritannien och som ungdomsroman i Sverige. Boken erhöll utmärkelsen årets bok i National Book Awards.

 

 

Tid och plats Onsdag 9 december kl 9:30-12:30 i Kyrkans Hus
Föreläsare Universitetslektor Peter Degerman
Ansvarig hos SUS Lena Kälvesten, 070-254 50 66
Avgift 80 kronor
Bokning Obligatorisk bokning på Min Sida senast tisdag 8 december