Kalendarium


layout-varkvistVåren 2014

Här följer en sammanställning över de evenemang som genomförs under våren 2014.

 

Januari

7 tisdag Extra föreläsning Det sårbara Arktis
14 tisdag Månadsföreläsning Två röster och en gitarr
22 onsdag Kurs Smartphone (start)
25 lördag  Föreläsningsserie New Orleans – staden och musiken (start)

Februari

7 fredag Fredagskafé Skolan sedd från en rektors ögon
11 tisdag Årsmöte
11
tisdag Månadsföreläsning Hemisfärens musik
19 onsdag  Föreläsningsserie Afrikanska författare (start)
21 fredag  Fredagskafé Bokhandlar´n

 Mars

7 fredag Fredagskafé Mitt liv inom media
11 tisdag Månadsföreläsning Universums struktur
13
torsdag Studiebesöksserie Religiös mångfald i Sundsvall (start)
17 måndag  Föreläsningsserie Retorik som tidsspegel (start)
21 fredag  Fredagskafé Ulvön och Gävlefiskarna

 April

8 tisdag Månadsföreläsning Kroknäbbarnas tid
11 fredag Fredagskafé Pilgrimsleder

 Maj

13 tisdag Månadsföreläsning Medialandskapets utveckling

 Juni

3 tisdag Dagsutflykt Nordingrå med Mannaminne
4 onsdag Exkursion Medelpads flora (start)

 Augusti

20 onsdag Extrainsatt: Dagsutflykt Ulvön, Bottenhavets pärla
21 torsdag Dagsutflykt Ulvön, Bottenhavets pärla