Fredagskaféer


Våren 2014

Plats: 
Folkets Park, Universitetsallén 22, Sundsvall
Tid:        
Fredagar kl. 10.00 – 11.30
Avgift: 
50 kronor
Anmälan: 
Ingen föranmälan eller bokning är nödvändig. Vi rekommenderar dock att dessa aktiviteter bokas och betalas enligt beskrivning på sidan Hur man deltar.
Kontakt: 
Kontaktuppgifter till evenemangsansvariga finns på sidan Styrelse.

 

 

Skolan sedd från en rektors ögon

Paul Alsen7 februari (fredag)

Paul Alsén har arbetat som studierektor och rektor i nästan hela sitt yrkesverksamma liv. Har i boken Med rektors ögon, försökt beskriva livet i skolan inifrån. Är fortfarande engagerad och har synpunkter på det som händer där. Genom egna upplevelser kommenterar han den skoldebatt som pågår. Idag följer han också skolan via sina barnbarn, vilket emellanåt bidrar till synpunkter han för fram.

Föreläsare: Paul Alsén
Ansvarig: Britt-Marie Beijron

 

 

Bokahandlar´n

Lennart Bergstrom21 februari (fredag)

Bokhandlare Bergström tror på bokhandelns framtid. Med hjälp av sociala medier har han gjort sin bokhandel till en attraktiv plats för kunder och till ett forum för kända författarbesök. Vad blir bokhandelns roll i framtiden? Hur kommer den digitala revolutionen att påverka litteraturen i allmänhet och i bokhandeln i synnerhet?

Föreläsare: Lennart Bergström
Ansvariga: Ulla Magnusson och Lena Kälvesten

 

 

Mitt liv inom media

Staffan Sandelin7 mars (fredag)

Staffan Sandelin har de senaste 13 åren arbetat som kommunikationskonsult på förtaget Mediegruppen. Många uppdrag har handlat om att lära chefer framträda i radio och tv, så att deras budskap når fram till mottagaren. Han har med sig 30år inom radio och tv bland annat på Mittnytt, Rapport och Radio Västernorrland.

Föreläsare: Staffan Sandelin
Ansvarig: Leif Bolin

 

 

Ulvön och Gävlefiskarna

Elisabeth Nordqvist21 mars (fredag)

Från Gävlefiskarnas tid till nutid
Gävlefiskarna började troligen göra sina utfärder norrut till de s.k. Gävlebohamnarna i slutet av 1400-talet. År 1557 fick man privilegium på fisket utefter Norrlands-kusten mot att man betalade var tionde tunna i skatt till staten. Många minnen finns kvar från fiskeepoken, bl.a. fiskarekapellen.

Elisabeth Nordqwist från Ulvön, som är uppvuxen med surströmmingstillverkning,
berättar om den tid som varit och hur livet nu gestaltar sig på de forna fiskeplatserna.

Denna föreläsning följs upp med två sommarutflykter, en den 3 juni till Nordingråtrakten och en den 21 augusti till Ulvöhamn.

Föreläsare: Elisabeth Nordqwist, Ulvön
Ansvarig: Anders Forsslund

 

 

Pilgrimsleder

Ulrika Hådén11 april (fredag)

Pilgrimsvandring – kan det vara nåt?
Att gå längs leder där tidigare vandrare gick redan för 1000 år sedan är en speciell känsla. Att gå längs skogsstigar och autostrador och på allt däremellan kan vara både frustrerande och underbart. Att på kvällen vid sovplatsen få tvätta och smörja sina trötta fötter efter att ha avverkat två mil känns som man uträttat något. Att ibland prata med sin medvandrare och ibland få gå i tystnad och stillhet gör att man plötsligt kan tänka lite större tankar. Att känna tacksamhet för naturen, och för att just jag får gå här. Det andliga perspektivet tillåts vara med.

Föreläsare: Ulrika Hådén
Ansvarig: Britt-Marie Beijron