Föreläsningar


Våren 2014

Plats: 
Folkets Park, Universitetsallén 22, Sundsvall
Tid:        
Kl 14.00 och beräknas pågå som längst till kl 15.30. Kaffe kan köpas från 13.15.
Avgift: 
50 kronor
Anmälan: 
Ingen föranmälan eller bokning är nödvändig. Vi rekommenderar dock att dessa aktiviteter bokas och betalas enligt beskrivning på sidan Hur man deltar.
Kontakt: 
Kontaktuppgifter till evenemangsansvariga finns på sidan Styrelse.

 

 

Två röster och en gitarr

Titti Sjöblom och Erling Eliasson

14 januari (tisdag)

Titti Sjöblom och Erling Eliasson är ett etablerat musiker-par från Ullånger. Titti började uppträda med sin mamma Alice Babs redan i barndomen och har sedan uppträtt på de stora scenerna med många kända musiker. Erling är en framstående
gitarrist och trubadur. Han har bl.a. bildat grupp med Lars T Johansson och vår egen Helen Sjöholm.De kommer att bjuda oss på ett varierat innehåll från sina uppträdanden, från visor till jazz.

Föreläsare: Titti Sjöblom och Erling Eliasson
Ansvarig: Carin Sundberg
Lokal: Tonhallen

 

 

Hemisfärernas musik

Jan Fagius

11 februari (tisdag)

Den mänskliga hjärnan är kapabel till mycket, bl.a. det i djurvärlden unika fenomenet musik. Var i hjärnan hanteras musiken? Finns särskilda musikcentra, analoga med våra tydligt specificerade språkcentra? Hur är musik och språk besläktade respektive åtskilda i hjärnan? Den emotionella aspekten, vad vet vi om den? Evolutionen– varför har vi fått musiken, till viken biologisk överlevnadsnytta?Jan Fagius är neurolog och docent vid Akademiska sjukhuset i Uppsala (numera pensionär). Han är amatörmusiker och körsångare vilket gjort att han intresserat sig för forskning om musikhantering i hjärnan.

Föreläsare: Jan Fagius
Ansvarig: Lena Kälvesten

 

 

Universums struktur

Sara Strandberg11 mars (tisdag)

ATLAS- experimentet vid CERN – Vad fem miljarder protonkollisioner kan lära oss om universum.

Sara Strandberg universitetslektor i elementar-partikel-fysik vid Stockholms universitet. Sara är experimentell fysiker och är verksam vid det europeiska forskningslaboratoriet CERN.

Föreläsare: Sara Strandberg
Ansvarig: Paul Nygren

 

 

“Kroknäbbarnas tid” – möten med Sveriges rovfåglar

Patrik Olofsson8 april (tisdag)

Många av rovfåglarna har en mycket omtumlande historia. Länge var de förföljda och i början av 1900-talet blev de fridlysta. Då kom nya hot som bekämpningsmedel och annan miljöpåverkan. I dag är det verkligen “kroknäbbarnas” tid. De flesta
har kommit tillbaka på ett sätt som få trodde var möjligt för bara 25 år sedan.

Patrik Olofsson är fotograf , filmare, författare och föreläsare. De senaste åren har han främst arbetat med våra svenska rovfåglar.

Föreläsare: Patrik Olofsson
Ansvarig: Carin Sundberg

 

 

Medialandskapets utveckling och förändring

Ingela Wadbring13 maj (tisdag)

Ingela Wadbring är professor i medieutveckling vid Mittuniversitetet sedan 2011. Hennes forskning handlar om allt från strukturella förändringar på mediemarknadenöver innehållsliga förändringar i medierna till mediepublikens förändrade beteenden över tid. Digitalisering, globalisering och kommersialisering har onekligen lett till stora förändringar på alla dessa områden – men ibland tar man också för givet att förändringar har skett utan att det faktiskt har det. Det finns en trögrörlighet i samhället som också måste tas med i beräkningen när man analyserar
omvälvande processer.

Föreläsare: Ingela Wadbring
Ansvarig: Britt-Marie Beijron