Föreläsningsserie: Klassisk musik – Fyra stora BBBB


 

Stig Robertsson

Stig Robertsson

22 september (start)

 Beskrivning

Med Stig Robertsson som ledare får vi ta del av olika epoker inom den klassiska musikens värld genom verk av fyra tonsättare där alla representerar slutet och fulländningen av sina epoker, barockens Bach, wienklassicismens Beethoven, senromantikens Brahms och neoklassicismens Bartok.

Barockens kompositörer påverkades av dem som ledde landet just då. I bland annat Italien och Tyskland var den största makten kyrkan och då var det den som beställde musik av tonsättarna. Barocken karakteriseras av systematisk flerstämmighet.

Wienklassicismen kommer ifrån att de verksamma tonsättarna huvudsakligen var bosatta i Wien. Styckena komponerades ofta med en framträdande melodistämma. Verken indelades dessutom i block som med olika sinnesstämningar vägde mot varandra. Under denna period utvecklades den ”moderna” symfonin och orkestern fick sitt nuvarande utseende.

Den romantiska musiken var ofta uppbyggd efter något utommusikaliskt, till exempel en berättelse, en geografisk plats eller en dikt. Liksom i andra konstformer blev improvisationen central, i och med att det naturliga och det fantasifulla uppvärderades. Pianot utvecklades till att bli ett av romantikens främsta instrument.

Neoklassicismen, nyklassicismen, uppstod delvis som en reaktion mot senromantik och expressionism. Den nya stilriktningen inom musiken innebar att man sökte sig tillbaka till wienklassicism och barock.

 

 Fakta

Ledare Stig Robertsson
Litteratur Enkelt kompendium utarbetas av kursledaren.
Tid Måndagar kl.10.15 – 13.00
Start 22/9 därefter 29/9, 6/10, 13/10 och 20/10
Lokal Programsalen, Kulturmagasinet
Avgift 375 kronor
Ansvarig Britt-Marie Beijron, se kontaktuppgifter på sidan Styrelse.
Bokning Senast den 15 september 2014 via Min sida, se beskrivning på sidan Hur man deltar.