Inställt evenemang

Vi måste dessvärre ställa in evenemanget:
Språkanalys och ny teknik avslöjar globala demokratitrender”

Vi har idag ingen möjlighet att planera in ny tid, utan skapar
tillgodohavande till de som bokat och betalt för evenemanget.

Programgruppen SUS