Tingens metod

Tina Johansson och Lejla Porovic arbetar på Sundsvalls museum och
ansvarar för produktionen av jubileumsutställningen Sundsvall 400 år,
som invigs den 3 februari 2024.

De bjuder in dig som är medlem i Senioruniversitetet och intresserad
av Sundsvalls historia till en träff för att presentera jubileumsprojektet
och visa upp en del av museets samling av föremål som kan vara intressanta.

Föremål av olika slag kan väcka våra minnen, minnen som vi kan dela med
oss av. De blir då till berättelser som tillsammans med andra personers
erfarenheter kan skapa större förståelse kring föremålen och hur de har
använts. Det blir kunskaper som ska kunna spridas vidare till andra.
Metoden kallas för Tingens metod.

Tina och Lejla erbjuder dig att få information om projektet och ta del av de
föremål som ska visas, och där du får möjlighet att dela med dig av dina
erfarenheter och berättelser kring hur föremålen använts.  

Tiderna vi erbjuds att se, höra och medverka är:

Måndagen den 15 maj kl: 13:00 – 15:00 eller

Tisdagen den 16 maj kl: 13:00 – 15:00

Välkommen att anmäla dig till:

Lejla.porovic@sundsvall.se

Sänd även en kopia till:

tina.johansson@sundsvall.se

Ange i anmälan vilken dag som passar bäst.