Välkommen att engagera dig i styrelsen

Välkommen att engagera dig i styrelsen för Senioruniversitetet

Senioruniversitetet SUS är en partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden
ideell förening som erbjuder sina medlemmar skilda evenemang.
Verksamheten leds av en styrelse på ca 15 personer, varav 10 personer
utgör vår programgrupp som ansvarar för alla evenemang.
Vi är just nu 14 personer i styrelsen. Inför kommande år,
har några av medlemmarna i programgruppen aviserat
att de inte står till förfogande för omval.
Därför kommer vi att ha behov av ett antal nya medlemmar i gruppen.
För att få en jämn könsfördelning önskar vi att få in fler herrar i gruppen.

Programgruppen
Det är mycket stimulerande, intressant och roligt att arbeta i programgruppen,
eftersom vi jobbar tillsammans för att skapa och genomföra ett högkvalitativt
program för Senioruniversitetet.

I stort sett är det två huvuduppgifter vi arbetar med:

  1. Skapa ett nytt program till nästa termin, att presentera i kommande Bulletin
  2. Genomföra det planerade programmet i nuvarande termins Bulletin

Vi i gruppen arbetar nära för att söka, kontakta och kontraktera föreläsare,
föreningar eller företag till kommande evenemang.
Tillsammans ansvarar vi för att genomförandet ska ske på ett professionellt sätt.

Hur ofta träffas vi i gruppen?
En gång var fjortonde dag har programgruppen mötestid.
För nuvarande tisdagar 10:00 – 12:00.

Vilka kvaliteter behöver du ha för att vara med i gruppen?
Du bör vara utåtriktad och intresserad av att ta fram olika evenemang
som tillmötesgår medlemmarnas önskemål. Givetvis är det viktigt att du
kan fungera bra i en grupp och ta ansvar för god sammanhållning.

Hur anmäler Du ditt intresse för att vara med i programgruppen?
Tag kontakt med programgruppsansvarig, Britt-Marie Beijron
eller någon annan i programgruppen.
Telefonnummer och mailadress finner du i Bulletinen.