Medlemsavgiften

Bästa medlemmar i Senioruniversitetet Sundsvall!

I år har vi försökt hålla nere portokostnaderna för medlemsavin genom att skicka den digitalt. Många av er har uppmärksammat utskicket och betalat in medlemsavgiften. Men vi saknar fortfarande många inbetalningar. Av den anledningen går det i dagarna ut påminnelser också dessa digitalt. I meddelandet finns en bifogad fil med en personlig avi likt den du tidigare fick med posten. När du markerar och öppnar den bifogade filen i meddelandet kommer avin fram, likadan som den här (avpersonifierade avin).

Betalning sker på samma sätt som tidigare genom att man vid betalning anger det så kallade OCR-numret tillsammans övriga uppgifter (bankgiro och summa att betala).

Jag hoppas att denna lilla förklaring kan vara till hjälp och skapa lite trygghet, vilket behövs i dessa dagar.

Vi blir påminda om att ifrågasätta mycket i den digitala välden vid vårt första evenemang den 31 januari då polisinspektör Mikael Ahrtzing föreläser om hur man undviker att bli lurad på Internet och i mobilen.

Väl mött under våra evenemang i vår!

Göran Wallin programgruppen