Referat på våra evenemang

Vi börjar nu med att skriva referat från våra evenemang.

Vår hemsida har varit ganska stilla förutom beskrivning av kommande program. Av den anledningen har programgruppen föreslagit styrelsen för SUS att få göra hemsidan lite mera levande i första hand genom att införa evenemangsreferat, vilket beslutades.

Därför börjar vi med att publicera några referat på ett antal av höstens evenemang.
Du hittar dem längst ned på startsidan (denna sida) under rubriken EVENEMANGSREFERAT.

Det är vi i programkommittén som skriver eller ser till att referaten blir skrivna och publicerade. När vi är igång kommer referat från de fem senaste evenemangen att vara synliga på den här platsen.

Vi hoppas att detta kan göra vår hemsida lite mera intressant och värd att besöka.