404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
15 mar

Coronaviruset – SUS ställer in evenemang!

Coronaviruset är nu en pandemi med Europa som epicentrum enligt världshälsoorganisationen WHO.

Verkningarna av pandemin går för närvarande ej att överblicka.

Det som kan göras nu är att se till att antalet samtidigt smittade blir så lågt som möjligt, t.ex. genom att inte arrangera större sammankomster.

Coronaviruset har konstaterats drabba den äldre befolkningen allvarligare, speciellt de med underliggande sjukdom. Till den gruppen hör troligen många av våra medlemmar.

Senioruniversitetets styrelse har nu beslutat att ställa in vårens program från och med tisdag den 17 mars till och med onsdag den 29 april.

Vi återkommer så snart vi har ny information som kan förändra detta beslut.

Erlagda avgifter kommer vi att omvandla till tillgodohavanden som kan avräknas vid kommande evenemang eller för delbetalning av medlemsavgiften för kommande år.

Gitarrfestivalens konsert den 20 mars har en annan arrangör och berörs inte av detta beslut. Ny information kan komma.  

Hälsningar
SUS, Senioruniversitetet i Sundsvall
Styrelsen

(C) SUS 2014