404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
12 nov

Föreläsning 23 oktober – Svensk demokrati föddes i skuggan av europeisk oro

Torbjörn Nilsson 1Senioruniversitetet hade den 23 oktober en föreläsning om tillväxten av den svenska demokratin i början på 1900-talet. Föreläsare var professor Torbjörn Nilsson. Han framhöll att det krävs tre saker för att man skall anse att det föreligger demokrati. Det är allmän rösträtt för män och kvinnor, ingen gradering av röstetalet vid kommunala val och att parlamentarismen är fullt genomförd, vilket innebär att riksdagen och inte Kungen utser regering.

1909 fick männen rösträtt till riksdagen utan inskränkningar. Till kommunala val hade kvinnorna rösträtt från 1862 men det krävdes att kvinnan hade egen inkomst eller egen fastighet. Även företag hade kommunal rösträtt och högre inkomst eller större förmögenhet gav fler röster. Graderingen av röster vid kommunala val minskades successivt och togs bort helt och hållet 1918.  Parlamentarismen blev i praktiken genomförd 1917 då Kungen lovade att inte ingripa i regeringsbildandet. Därigenom blev det riksdagen som utsåg regering.

Kampen om kvinnors rösträtt pågick länge och Sverige var i början 1900-talet den enda land i Europa där kvinnorna inte hade rösträtt. Under första världskriget var rösträttsfrågan inte så aktuell. På många håll i Europa följde en social oro i krigets slutskede. Att stärka demokratin ansågs då som ett sätt att stoppa oron i samhället. Kvinnlig rösträtt genomfördes genom riksdagsbeslut 1918 och 1919 och kvinnorna fick delta i riksdagsvalet för första gången 1921. Därmed hade Sverige fått en fullödig demokratisk ordning.

(C) SUS 2014