404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
04 dec

Fredagskafé november 2017

Björn Lyngfelt, informationsdirektör SCA Forest productsSenioruniversitetets fredagskafé i november hade rubriken Börsbolaget SCA tillbaka till Sundsvall.

Kommunikationsdirektör Björn Lyngfelt redogjorde för den uppdelning i två delar som SCA-koncernen genomförde i somras. Hygiendelen fick namnet Essity och behöll huvudkontoret i Stockholm, medan skogsdelen behöll namnet SCA och flyttade säte och huvudkontor till Sundsvall.

Skogsdelen hade hela tiden funnits i Sundsvall men koncernledningen flyttade till Stockholm 1992.

Det nya SCA är Europas största privata skogsägare. Sågverksrörelsen, som finns i Tunadal och Bollstabruk, är lönsammast i Europa. Den investering som sker i massafabriken i Östrand är den största industriinvesteringen i Sverige. SCA har en starkt integrerad värdekedja vilket ger en uthållig lönsamhet. Förutom skog, massa och papper satsar man på förnybar energi, logistik och forskning tillsammans med Mittuniversitetet. T.ex. finns 320 vindkraftverk på SCA:s marker.

När det gäller skogsuttag tar SCA inte ut mer än det man kan avverka i närtid. Man tar undan ca 20 % av skogsbeståndet för att bevara skogsinnehavet för framtiden.

När det gäller SCA:s framtid kan konstateras att efterfrågan på mjukpapper ökar, medan behovet av tryckpapper minskar.

När det gäller förnybar energi gör man pellets av sågspån. Vindkraften är fortsatt intressant. Man arbetar också med att framställa bensin och diesel från svartlut.

Slutsatsen är att SCA står sig starkt i framtiden.

(C) SUS 2014