404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
21 okt

Månadsföreläsning oktober 2017

Patrik Oksanen 2Senioruniversitetets föreläsning den 10 oktober rörde säkerhetsläget i Europa. Föreläsare var Patrik Oksanen, politisk redaktör vid Hudiksvalls Tidning.

I Sverige rustade man ned kraftigt i samband med Sovjetunionens fall. Först med Krimkriget 2014 insåg man behovet av att på nytt upprusta. Nuvarande satsningar innebär att försvarskostnaderna 2018 kommer att uppgå till ca 2 % av BNP. Det kommer att ta ca 10 år innan vi når upp till 1980-talets nivå som var 3% och det är framförallt utvecklingen i Ryssland som medför att våra försvarskostnader måste öka.

Ryssland försöker stärka sin ställning bl.a. genom desinformation. Detta har funnits tidigare, men går nu mycket snabbare genom de digitala medierna. Propagandan sprids av alla grupper från kommunister till nazister. Det produceras falska dokument, för Sveriges del bl.a. om mordet på Olof Palme, ubåtsjakterna och Estonias förlisning. En del av dessa falska dokument publiceras som sanningar i bl.a. svensk press.

För Sveriges del är det viktigaste att hålla ihop med EU. Man kan inte lita på Trumps USA.  Vi behöver också ett ökat samarbete med våra geografiska grannar men det är inte så lätt. Danmark och Norge är med i Nato, Norge står utanför EU, Finland har en lång gräns mot Ryssland och känner av trycket från Ryssland. Finland har ett försvarssamarbete med Sverige, men kan tänka sig att gå med i Nato.

Det viktigaste för att möta den ryska desinformationen är dock att det sker en ökad kunskap i den svenskas journalistiken avslutade Oksanen.

(C) SUS 2014