404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
21 sep

Månadsföreläsning september 2017

IngmarKarlsson-FotoRolandLinellSenioruniversitetet inledde höstens föreläsningar med en föreläsning om Erdogans ”Nya Turkiet”. Ambassadör Ingmar Karlsson redogjorde för den utveckling Turkiet genomgått från tillkomsten av det Osmanska riket fram till våra dagar. Det Osmanska riket, som byggde på religion, inte etnicitet, omfattade nästan hela Mellanöstern och Balkan. Efter första världskriget bildades Turkiet med Kemal Atatürk som ledare.  Denne skapade en nationalstat och införde västerländska seder och bruk. Tog bort det muslimska och skapade också ett nytt språk.

Efter Atatürks död 1937 fick man fria val 1946, men det ledde till svaga regeringar och militären ingrep ett antal gånger under 1960-talet och framåt.

I början på 2000-talet skapet Erdogan ett nytt parti som blev störst i valet 2002. Man vände sig mot EU och fick löfte att få förhandla om Turkiet uppfyllde vissa krav. Därefter har nya kriterier införts och EU vill nu stänga ute Turkiet.

Erdogan vann en ny valsegrer och arbetade nu för att få en starkare presidentmakt. Vid nästa val var Erdogans ambition att få egen majoritet för att genomföra sina planer. För att hindra Erdogans planer kom militärkuppen 2016. Den var dåligt förberedd och misslyckades. De utrensningar som därefter har förekommit skapar stora problem för Turkiet då både militären och departementen saknar kompetens.

Erdogan vill tona ner dyrkan av Atatürk och han ökar också de religiösa inslagen i samhället. Han är trängd inrikespolitiskt genom polariseringen i samhället och försöker därför inrikta sig på utrikespolitiken och arbetar fortfarande för att komma närmare EU. Ett nytt parlamentsval skall hållas 2019 men det är tveksamt om Erdogan då lyckas få en egen majoritet i parlamentet.

(C) SUS 2014