404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
22 apr

Månadsföreläsning april 2016

Povel Ramel Johanna Broman Åkesson

Senioruniversitetets månadsföreläsning den 12 april 2016 om Povel Ramel, med underrubriken Med gårdagens dörr på glänt – Povel Ramel och melodins epok.

Fil dr i musikvetenskap Johanna Broman Åkesson har skrivit en avhandling om Povel Ramel och ger i sin föreläsning exempel på Povel Ramels musik och texter.

Åkesson startade med en historielektion för att sätta in Povel Ramel i ett historiskt perspektiv. 1968 skrev han melodin ”Mitt glada trettital” med önskningen ”många gånger man önskar att gårdagens dörr stod på glänt”. Texten är skriven 1968 när det var en revolutionerande tid i samhället med kårhusockupation och studentrevolter. Vid den tiden skrev han om barndomens trettital.

Under perioden 1900 – 1950 går Sverige från ett fattigt bondesamhälle till ett välfärdssamhälle med urbanisering och medborgarinflytandet. En motkraft till modernismen uppstår under 50-talet med skildringar av sekelskiftet i musik och kultur, t.ex. skillingtrycksvisor och kupletter

Med sin musikaliska bredd täcker Povel in allt från traditionen med skillingtryck och kupletter till modernism. Han använde ofta olika pedagogiska knep, som koncentration av och förtätning av texten. Ett exempel på förtätning är Sorglösa brunn som ger en bild av den tidens sekelskiftesstämning i text och musik.

Ett annat knep han använde sig av var kontrasten mellan gammalt och nytt, som i låten ”Hjalmar och Hulda” där melodin går från skillingtryck till en boogie-woogievals i slutet av låten.

Tredje knepet är lekfullheten i text och musik. Povel Ramel slog igenom 1944 med Johanssons boogie-woogievals. Han blev en mästare på crazyhumor i sina texter. Många av hans visor har ett glädjefilosofiskt budskap. Ett exempel är ”En glad blues” där bluesen förvandlas till en gospel; var glad – skratta bort sorgen. Musiken är glädjens främsta källa.

Johanna Broman Åkesson avtackades med Senioruniversitetets keramikäpple för sin fina föreläsning.

(C) SUS 2014