404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
23 feb

Månadsföreläsning februari 2016

Senioruniversitetets månadsföreläsning i februari rörde Augustpriset. Kaj OLYMPUS DIGITAL CAMERASchueler, ordförande för den skönlitterära juryn berättade om hur arbetet med att nominera böcker till Augustpriset går till. I juryn ingår personer med olika bakgrund och olika åldrar. Den består av journalister, kritiker, bokhandlare, litteraturvetare och lärare i svenska.

Arbetet med att välja ut böcker påbörjas i februari och avslutas i mitten av oktober. Det är förlagen som skickar in förslag. Man får ca 150 sådana per år. Det är huvudsakligen prosa, men ett tjugotal poesiböcker brukar också skickas in. Av alla inskickade skall 6 böcker väljas ut. Alla jurymedlemmar kan inte läsa alla böcker, utan de fördelas mellan dem. Två stycken läser samma bok. Är man ense om att boken inte håller måttet läggs den åt sidan. Om båda tycker den är bra går boken vidare till den långa listan. Är man oense får en tredje person läsa boken och avgöra. Den långa listan diskuteras sedan inom juryn. Man blir ganska snart ense om 2-3 böcker medan det brukar bli diskussion om 2–3.

När juryn enats om 6 böcker är deras arbete klart. Sedan är det 22 elektorer som avgör vem som får priset. Dessa är bl.a. bokhandlare och bibliotekarier. De vet inte om varandra utan sätter enskilt poäng mellan 1 och 6. Den bok som får sammanlagt högst poäng tilldelas priset.

Augustpriset skapar alltid förväntningar, men betyder olika mycket för olika författare. Det betyder oftast mer för den kände författaren.

Augustpriset är ingen tävling utan en utmärkelse. Enligt Schueler är det inte möjligt att tävla i litteratur. Drivkraften är något annat än att tävla. Vissa böcker haussas upp inför nomineringarna och detta kan bli problem för vissa författare om man inte blir uppmärksammad. För den svenska litteraturen har priset betydelse en kort stund i samband med att utmärkelsen delas ut, men den betyder inte så mycket på lång sikt.

Det är Svenska Förläggarföreningen som instiftat Augustpriset. Förlagen får betala för varje bok man vill nominera, vilket betyder att det är förlagen som finansierar priset. Det finns totalt tre prisklasser och det utdelas 100 000 kr till vinnaren i varje klass.

(C) SUS 2014