404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
09 feb

Månadsföreläsning januari 2016

Senioruniversitetets första månadsföreläsning för året rörde
konflikterna i Mellersta Mellan Östern Sven HirdmanÖstern. Diplomaten Sven Hirdman listade nio olika konflikter och menade att det inte fanns några lösningar på dessa i närtid. De aktuella konflikterna var Israel – Palestina, inbördeskriget i Syrien, situationen i Irak, Islamiska statens agerande, kurderna i Turkiet, konflikten Iran – Saudiarabien, inbördeskrigen i Jemen respektive Libyen samt situationen i Marocko och Västsahara.

Bakgrunden till konflikterna är områdets historia. Turkiet lade under sig området på 1300-talet. Efter Osmanska rikets fall i slutet på 1800-talet tog europeiska kolonialmakter över olika delar. Den första självständiga arabiska staten var Egypten, som bildades 1956. De stater som bildats därefter är ofta konstruerade med olika folkslag och religiösa grupper sammanförda till ett land. Alla stater har mycket kort tid av självständighet. Det kommer att dröja flera hundra år innan vi får normala statsbildningar.

När det specifikt gäller konflikten Israel – Palestina tror Hirdman inte på någon lösning i närtid. Det mest troliga är att det fortsätter som det är idag. Inom det området finns bara plats för två stater, där Israel är en stat och Jordanien och Västbanken bildar en stat. Detta är en teoretisk lösning men praktiskt omöjlig. Ett annat alternativ är att Israel blir en stat för både judar och palestinier. Detta är heller inte troligt på kort sikt.

Många av de övriga konflikterna har sin grund i motsättningar mellan olika muslimska grupper, framför allt mellan sunnimuslimer och shiamuslimer. Islamiska staten, som är en sunnigrupp, är den värsta terrorgruppen sedan nazismen och Pol Pot-regimen i Kambodja enligt Hirdman. Den kan bara besegras militärt genom markinsatser av USA och Ryssland gemensamt.

En mycket talrik publik fick en saklig och genomlysande bild av läget i Mellersta Östern. Sven Hirdman pekade på ett antal möjliga lösningar men trodde inte att det för närvarande var möjligt att hitta några bestående lösningar.

(C) SUS 2014