404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
01 dec

Månadsföreläsning november 2015

Lennart Bergström Cellulosa 2

Senioruniversitetets månadsföreläsning i november hade rubriken ”Cellulosa- ett material i tiden”.

Föreläsare var professorn Lennart Bergström från Stockholms universitet. Han inledde med att belysa energisituationen. Oljan är ändlig och det som kommer efter är bl.a. sol, vatten, vind och biomassa. Det gäller att hitta lättillgängliga råvaror, som inte konkurrerar med mat.

Forskningen har ökat kraftigt. Sedan 1990-talet hart antalet forskningsrapporter fördubblats och antalet forskare tredubblats. Den medicinska forskningen är störst. Förr var det USA som dominerade men nu är Asien störst sett till antalet forskare.

Inom skogsindustrin har efterfrågan på tidningspapper och tryckpapper minskat snabbt. Höga råvarupriser pressar också lönsamheten. Det är därför angeläget att finna nya produkter med högre förädlingsvärde.

Man arbetar nu med nanocellulosa, som inte är så energikrävande. Den är mekaniskt stark, har låg värmeledningsförmåga och är isolerande. Den kan även användas som ersättning för levande vävnad, bl.a. som broskersättning. För framtiden kan nanocellulosan bli mycket användbar inom byggsektorn. Man kan minska tjockleken på isoleringen till hälften och man får ett bättre brandskydd än med plastisolering. Ett annat användningsområde är att färgning av tyger. Historiskt har man färgat bomull med hjälp av lera och lövextrakt. Därigenom impregnerar man tyget och skapar mönster med hjälp av leran. Man försöker nu skapa detta med hjälp av nanocellulosa.

Man ser alltså många framtida användningsområden för cellulosan när den traditionella användningen till tidningspapper och tryckpapper minskar kraftigt.

(C) SUS 2014