404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
26 mar

Månadsföreläsning mars 2015

Daniel Jacobson

Daniel Jacobson

Senioruniversitetets månadsföreläsning i mars behandlande språkets utveckling. Daniel Jacobson från Mittuniversitetet berättade om hur språket utvecklas och hur man arbetar med att vårda språket.

Språkpolitiken består av tre grenar:

  1. ord- och grammatikvård där Svenska Akademien har ett ansvar,
  2. språkvalsplanering där man granskar språkets roll i samhället, hur det används av politiker m.fl., samt
  3. tal- och textvård, där det gäller att vårda det offentliga språket. I det sistnämnda finns bl.a. språkvårdsansvariga på alla myndigheter.

Svenska Akademiens ordlista, SAOL, är ett rättesnöre för ords stavning och böjning.

När det gäller vården av det svenska språket är det språkvetare och språkvårdare som arbetar med detta. Hotet mot svenskan är bl.a. domänförluster, vilket innebär att språket går förlorat inom vissa områden, t.ex. medicin och teknik, där engelska ord och uttryck används. Vi försvenskar engelska ord men skapar också nya ord bl.a. genom sammansättningar, t.ex. slötitta, dumburk.

Språket kommer alltid att utvecklas, nya ord skapas och gamla ord försvinner.

(C) SUS 2014