404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
26 mar

Månadsföreläsning februari 2015

Åke Johansson

Åke Johansson

Bengt Schibbye

Bengt Schibbye

Senioruniversitetets månadsföreläsning i februari behandlade energifrågor med fokus på vindkraften.

Åke Johansson beskrev produktionen från olika energislag. Under 2014 producerade kärnkraften ca 62 TwH. Vattenkraften producerade också 62 TwH. Produktionen av vindkraft uppgick till 11 TwH. Tillgängligheten är högst hos vattenkraften, ca 97%. Motsvarande siffra för kärnkraften är 80% och för vindkraften 25%.

Bengt Schibbye redogjorde därefter för vindkraftens påverkan på miljö. Generellt är påverkan inte så stor på djurlivet. Det finns bl.a. skyddsavstånd för örnens häckningsplatser. För fåglar generellt är påverkan inte så stor. Människan kan störas av bullret från vingarna. Det finns gränsvärden för bullret och en bostad 1 km från ett vindkraftverk klarar uppsatta gränsvärden. Turistnäringen anser att vindkraften hotar näringen. Man kan dock inte se att effekten är mätbar på näringsnivå, men kan slå mot enskilda företag.

(C) SUS 2014