404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

 • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
16 aug

Lilla Bulletinen – Hösten 2020 (Nr. 3)

25 augusti (tisdag) och 27 augusti (torsdag) Två vandringar utomhus

Kyrkogårdsvandring

Stenstans Berättarteater vandrar på GA-kyrkogården och gestaltar några av de personer som ligger begravda där. Vi ger röst åt livsöden och berättar även intressanta anekdoter.
 

Samling vid östra stora ingången. Vi håller avstånd och tar hänsyn till varandra! 

Vid dåligt väder, ha rätt klädsel samt medtag paraply.

Tid och plats:               Tisdag 25 augusti kl. 17:00-18:30 (vandring 1)
                                     Torsdag 27 augusti kl. 17:00-18:30 (vandring 2)
Samlingsplats:             Östra stora ingången på GA-kyrkogården
Medverkande:              Stenstans Berättarteater
Ansvarig hos SUS:       Bengt Almberg 070-347 77 81
Avgift:                          130 kronor
Bokning:                       Obligatorisk bokning på Min Sida senast 24 augusti resp 26 augusti
                                      Max 30 deltagare vid varje tillfälle
Välkomna att boka!
Programgruppen vid Senioruniversitetet

16 aug

Lilla Bulletinen – Hösten 2020 (Nr. 2)

26 augusti (onsdag) Två vandringar utomhus

I Kai Gullmars fotspår

Jag har en liten melodi, Med dej i mina armar, Solen lyser ännu på liten stuga…  Schlagerkompositören och artisten Kai Gullmar, som föddes och växte upp i Sundsvall som Gurli Bergström, skrev mängder av odödliga låtar. 

Sundsvallsjournalisten Ingela Hofsten var en av upphovspersonerna bakom den film om Kai Gullmar som sändes i SVT härom året. Hon har också gjort radioprogram och skrivit artiklar om denna intressanta kvinna, vars låtar många ännu minns. 

Under denna vandring går vi runt till några av de platser i stan som hade betydelse för den unga Kai Gullmar, samtidigt som vi får berättelsen om hur hon blev den välkända schlagerkompositören och artisten. Vi får också ett litet smakprov på hennes musik. 

Vandring 1, onsdag 26 augusti kl. 12.00 – 13.30, samt vandring 2 samma dag kl. 14:30 – 16:00. Samling vid Hamnparken, utanför Café Charm, Rederigatan 40, därefter vandring via Storgatan till Vängåvan och några fler platser i city.

Vid dåligt väder, ha rätt klädsel samt medtag paraply. Vi håller avstånd och tar hänsyn till varandra

Tid och plats:               Onsdag 26 augusti kl. 12:00-13:30 (vandring 1)
                                     Onsdag 26 augusti kl. 14:30-16:00 (vandring 2)
Samlingsplats:             VidHamnparken utanför Café Charm, Rederigatan 40
Föreläsare/Guide:       Ingela Hofsten
Ansvarig hos SUS:       Per Dahlqvist 070-585 39 29
Avgift:                          120 kronor
Bokning:                       Obligatorisk bokning på Min Sida senast 25 augusti
                                      Max 30 deltagare vid varje tillfälle


Välkomna att boka!
Programgruppen vid Senioruniversitetet
Bengt Almberg, 070-347 77 81

06 aug

Lilla Bulletinen – Hösten 2020

Nya initiativ från SUS! – Historiska vandringar i Sundsvall

Som ni vet har Coronapandemin under våren och nu i sommar helt grusat våra möjligheter att genomföra de medlemsaktiviteter som vi normalt erbjuder dig som medlem i SUS. Men misströsta inte! Vi kommer tillbaka med dessa så snart det är möjligt. 

Vi har därför inte haft möjlighet att trycka Bulletinen för hösten 2020.

Vi återkommer istället med ”Lilla Bulletinen”,som vi distribuerar på vår hemsida samt via e-post till våra medlemmar allteftersom vi kan presentera våra nyheter och evenemang.

Vi tar nu helt nya initiativ. Under tiden augusti t.o.m. september planerar vi att genomföra ett antal historiska vandringar utomhus i vår vackra stad och tillsammans med er fördjupa oss i de märkvärdigheter den har att erbjuda.

Vandring i stadsdelen Norrmalm (“Norrstranna”) i Sundsvall, 18 och 20 augusti.

Det första strövtåget enligt detta nya koncept blir inom området för den numera helt försvunna stadsdelen Norrmalm i Sundsvall. Vi presenterar de övriga vandringarna senare. 

Vi genomför två vandringar med max 25 deltagare vid varje tillfälle. 

Lokalhistorikern Bent Fridholm kommer under cirka två timmars vandring på platsen för dess forna kvarter, i ord och bild måla upp stadsdelens hela historia. En promenad som kommer att utmana din fantasi och inlevelseförmåga och samtidigt ge en möjlighet att återuppleva egna minnen från området. En speciellt framtagen broschyr med unika bilder från förr hjälper dig att minnas och ger samtidigt nya minnen.

Tid och plats:               Tisdag 18 augusti kl. 12:00-14:00 (vandring 1)
                                    Torsdag 20 augusti kl. 12:00-14:00 (vandring 2)
Samlingsplats:            VidCherry Woken på Norrmalmsgatan
Föreläsare/ansvarig: Bent Fridholm 072-526 51 00
Avgift:                          100 kronor
Bokning:                      Obligatorisk bokning på Min Sida senast 17 augusti resp. 19 augusti


Välkomna att boka!
Programgruppen vid Senioruniversitetet
Bengt Almberg, 070-347 77 81

07 maj

SUS – information om höstprogrammet 2020

Den pågående Corona-pandemin gjorde att vi tvingades ställa in 12 av våra planerade evenemang under våren 2020. Ett stort bakslag för såväl oss som för våra medlemmar.

Inom programgruppen har vi diskuterat höstprogrammet och beslutat oss för att inte planera in några nya evenemang förrän vi vet om de är genomförbara eller ej. Detta med tanke på gällande restriktioner samt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vi vill undvika att återigen bli tvungna att ställa in program i sista minuten.

Beslutet innebär också att vi inte kommer att trycka någon Bulletin för hösten 2020.

Programgruppens arbete kommer dock att fortsätta i normal omfattning. Vi har bland annat skaffat programvara som möjliggör digitala möten med gruppen med både ljud och bild.

Så snart vi får positiva besked beträffande möjligheterna att träffas i större grupper kommer vi att informera alla våra medlemmar om läget i programplaneringen, via e-post och på vår hemsida.

Vi kommer också, på samma sätt, att informera om kommande program. Medlemmar som saknar PC informerar vi via vanlig post.

Det kommer sannolikt att bli en förskjutning av höstens evenemang framåt i tiden, jämfört med tidigare år. Vi tror också att vi alla är i behov av en tids övergång till normala förhållanden.

I vår programplanering för våren 2021 räknar vi med att allt ska fungera normalt.

Vi hoppas att ni trots allt får en trevlig sommar och att vi ses till hösten!

Hälsningar
Programgruppen vid Senioruniversitetet
Bengt Almberg, vice ordf.
070-347 77 81  

15 mar

Coronaviruset – SUS ställer in evenemang!

Coronaviruset är nu en pandemi med Europa som epicentrum enligt världshälsoorganisationen WHO.

Verkningarna av pandemin går för närvarande ej att överblicka.

Det som kan göras nu är att se till att antalet samtidigt smittade blir så lågt som möjligt, t.ex. genom att inte arrangera större sammankomster.

Coronaviruset har konstaterats drabba den äldre befolkningen allvarligare, speciellt de med underliggande sjukdom. Till den gruppen hör troligen många av våra medlemmar.

Senioruniversitetets styrelse har nu beslutat att ställa in vårens program från och med tisdag den 17 mars till och med onsdag den 29 april.

Vi återkommer så snart vi har ny information som kan förändra detta beslut.

Erlagda avgifter kommer vi att omvandla till tillgodohavanden som kan avräknas vid kommande evenemang eller för delbetalning av medlemsavgiften för kommande år.

Gitarrfestivalens konsert den 20 mars har en annan arrangör och berörs inte av detta beslut. Ny information kan komma.  

Hälsningar
SUS, Senioruniversitetet i Sundsvall
Styrelsen

10 feb

Kallelse till årsmöte med Senioruniversitetet Sundsvall

Tisdag 18 februari 2020 kl. 13:00 i Pingstkyrkan, Sundsvall


 1. Årsmötet öppnas
 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två justerare, som jämte ordföranden justerar protokollet
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2019 jämte årsredovisning
 7. Revisorernas berättelse för 2019
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet för 2019
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2019
 10. Val av ordförande för ett år
 11. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter
 12. Val av övriga ledamöter
 13. Val av revisorer jämte ersättare
 14. Val av valberedning
 15. Styrelsens förslag till verksamhet för 2020
 16. Fastställande av årsavgift för 2021
 17. Motioner och frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som medlemmarna skriftligen väckt senast två veckor före mötet
 18. Årsmötet avslutas
19 dec

Bulletinen – Våren 2020

Bulletinen för våren 2020 är på väg och kommer att finnas i din brevlåda omkring den 20 december.

I Bulletinen presenterar vi vårsäsongens alla evenemang tillsammans med information om medlemskap och våra bokningsregler. Från och med den 20 december hittar du också samma information på vår hemsida www.sus.org.se.

Samtidigt öppnar vi vårt medlemssystem för bokningar via Min Sida. Bokningar till vårsäsongens samtliga evenemang kan alltså göras redan från och med den 20 december.

Vi  önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Programgruppen vid Senioruniversitetet

Bengt Almberg
Medlemsansvarig

22 okt

Föreläsning 8 oktober, Vart är Donals Trumps USA på väg?

Senioruniversitetet hade den 8 oktober en högaktuell föreläsning. Det var Anders Rönmark som föreläste under rubriken ”Vart är Donald Trumps USA på väg?” Rönmark har ett stort intresse för USA:s politik och har bl.a. på plats bevakat sex amerikanska valrörelser.

Det amerikanska valsystemet skiljer sig från många andra länders. Presidenten utses av elektorer som representerar de olika delstaterna. Den kandidat som får flest röster i en delstat vinner alla elektorer i den delstaten. Det gäller alltså att vinna de rätta delstaterna, de med många elektorer. Det kan innebära att den som utses till president inte är den som fått flest röster.

Trump var den mest osannolike kandidaten som blivit president. Han hade ingen politisk erfarenhet, han hade aldrig blivit vald till något ämbete, han var ”helt omöjlig” enligt opinionsmätningarna. Ändå lyckades han vinna, mycket beroende på att motkandidaten, Hillary Clinton, var en hatad kandidat. Trump vann de vita rösterna, framför allt vita män på landsbygden. Han var öppet rasistisk under valrörelsen, han gick till personlig attack mot sina motståndare, bad aldrig om ursäkt. Han kallades ”teflon – Trump”, eftersom allt rann av honom.

Som president har hans väg kantats av skandaler. Det har varit stora avgångar från hans personal. Han har beslagits med ett stort antal lögner under sin presidentperiod, men han medger själv inga fel utan skyller alltid på någon annan.

Hans utrikespolitik är också kontroversiell. Han hade kontakt med Ryssland under valkampanjen, han har hyllat Putin, han har hotat med handelskrig mot Kina. Han har försökt få Ukraina att agera mot en av medtävlarna om presidentposten. Det som just nu är aktuellt är hans stöd till Turkiet genom att dra bort amerikanska trupper från norra Syrien.

Rönmark avslutade med att spekulera i nästa års presidentval. Det finns nog ingen på den republikanska sidan som kan eller vill konkurrera med Trump. Även om det dyker nya skandaler kommer det inte att påverka Trumps kandidatur. Det gäller för Demokraterna att hitta en stark kandidat som kan utmana Trump, som fortfarande har kvar sina kärnväljare.

26 mar

Föreläsning 26 februari, Kjell Lönnå – tongångar, träffar och profiler i livet

Senioruniversitetet hade den 26 februari en föreläsning med musik. Kjell Lönnå berättade om sitt liv och om sin koppling till musiken, framför allt körmusiken. Kjell växte upp i en frikyrklig miljö där pappan var pastor. När Kjell var sju år började han i barnkör i Gävle. Därefter har han fortsatt med körsång och det har nu pågått i 76 år. I Sundsvall startade han Sundsvalls Ungdomskör 1955. Han har sedan startat Sundsvalls kammarkör och KFUM-kören. Han leder också Flickkören sen 15 år tillbaka.

Efter utbildning i Stockholm blev han teckningslärare i Sundsvall, sedan också musiklärare. Han började göra radioprogram och kom så småningom in på TV. TV-programmen satte både Kjells körer och Sundsvall på kartan. Bland alla kändisar som deltog i hans program kan nämnas Birgit Nilsson, Nikolai Gedda, Carola och Lasse Åberg.

Under en konsertturné till Rom fick kören framträda inför påven, vilket fick Sundsvalls Tidning att sätta rubriken ”Påven fick träffa Lönnå”.  Bland alla olika arrangemang som Kjell Lönnå och körerna deltagit i minns Kjell deltagandet vid Olof Palmes begravning.

Kjell Lönnå avslutade med att spela några stycken på flygel, bl.a. ”Blott en dag”.

27 feb

Föreläsning 12 februari – Dragspel, ett instrument för både den egna kammaren och konserthusen

Senioruniversitetet hade musik på programmet när föreläsningen rörde dragspel. David Wahlén, som arbetar som dirigent och musiker och bl.a. utsetts till årets dragspelare, berättade om dragspelets historia och spelade ett antal låtar på sitt dragspel.

En föregångare till dragspelet fanns i Kina för 2 500 år sedan. Det var en munorgel. Det första moderna dragspelet byggdes i slutet av 1700-talet av tysken Johann Buschmann. Sonen Friedrich utvecklade dragspelet och satte en bälg på spelet. Han tog patent på instrumentet 1822.

Dragspelet kom till Sverige i slutet på 1800-talet och blev snart ett populärt instrument, som användes på dansbanorna men kom också att användas till folkmusik i stället för fiol. Det skapades dragspelskungar, som turnerade runt i Sverige. Den främste var Carl Jularbo som komponerade och spelade in ett stort antal låtar. Ådalen blev snart ett område där dragspelet fick mycket stor betydelse. Här fanns Erling och Karl Grönstedt, Andrew Walter, Hans-Erik Nääs m.fl.

Dragspelsmusiken spreds över Europa men musiken som framfördes hade olika karaktär i olika länder. I Frankrike fanns musettdragspelet.  Finlands dragspelsmusik hade en annan karaktär och i Östeuropa fanns ytterligare en annan musikstil.

Under hela föreläsningen växlade den muntliga informationen med ett antal kända dragspelsstycken, bl.a. Livet i finnskogarna, Drömmen om Elin, Afton på Solvik och Månsken över Ångermanälven.

David Wahlén avslutade sin föreläsning med att på dragspel spela Arian ur Goldbergvariationerna av J.S. Bach.

(C) SUS 2014