Föreningsfakta

Några ord från vår ordförande


Så här i slutet av verksamhetsåret kan jag redan konstatera att årets deltagarantal i våra aktiviteter kommer att överstiga 5 000.

Antalet nya medlemmar har också haft en stadigt ökande trend. Det säger mig att Programgruppen återigen varit framgångsrik med att hitta intressanta föreläsningar och andra aktiviteter som lockat många att delta i vår verksamhet.

Det är mycket glädjande och jag tror att det program som presenteras i Bulletinen för våren 2020 säkert kommer att uppskattas lika mycket.

Problemet med hanteringen av kontanter ökar. Vår bank tar inte längre emot kontanter utan vi måste anlita andra aktörer på marknaden för att kontanterna ska komma in på vårt bankkonto, vilket är både besvärligt och kostsamt.

Som ett led i att minska kontanthanteringen vädjar vi därför till er som ännu inte bokat och betalat i vårt bokningssystem att prova på detta. Kontakta oss gärna om ni vill ha hjälp att komma igång.

Ni som saknar PC behöver bara ringa till den evenemangsansvarige eller någon annan i styrelsen, så sköter vi bokningen i vårt system och ni får en faktura via vanlig post.

Varmt välkommen till vårens aktiviteter!

Paul Alsén
Ordf.