Föreningsfakta


Välkommen till höstens program med Senioruniversitetet

Paul Alsén

Många av vårens program har varit mycket aktuella. Bara dagar efter programmet om sömn fanns en stor artikel i DN, där vår föreläsare Marianne Ors berättade om det vi veckan innan fick oss till livs. Och det var bara ett exempel. Ena dagen SUS, andra dagen i riksmedia någonstans. Jag tolkar det så att vår Programgrupp lyckats hitta föreläsare, inte bara intressanta för oss här i Sundsvall utan brett över landet.

Också ämnena har haft stor bredd, från fåglar och matematik till fotboll och Sundsvalls egen långfärdscyklist. Våra föreläsningar och filmvisningar har lockat en mycket stor publik. Flest deltagare hade Sömnens mysterier samt Fredrika Ek – ensam på cykel jorden runt. Ett mycket stort och varmt tack till Programgruppen för det arbetet!

När jag tittar framåt – fastän vi knappt hunnit lägga vintern bakom oss när jag skriver det här – ser jag att Programgruppen återigen satt ihop ett spännande program! Jag kan redan se att jag kommer att delta i många av de aktiviteter som finns i programmet.

Om du har en idé om några intressanta ämnen är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. Vi behöver alla hjälpas åt för att kunna fortsätta att erbjuda ett så varierat program som möjligt.

Varmt välkommen!

Paul Alsén
Ordförande