404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

 • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)

Uncategorized

10 feb

Kallelse till årsmöte med Senioruniversitetet Sundsvall

Tisdag 18 februari 2020 kl. 13:00 i Pingstkyrkan, Sundsvall


 1. Årsmötet öppnas
 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två justerare, som jämte ordföranden justerar protokollet
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2019 jämte årsredovisning
 7. Revisorernas berättelse för 2019
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet för 2019
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2019
 10. Val av ordförande för ett år
 11. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter
 12. Val av övriga ledamöter
 13. Val av revisorer jämte ersättare
 14. Val av valberedning
 15. Styrelsens förslag till verksamhet för 2020
 16. Fastställande av årsavgift för 2021
 17. Motioner och frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som medlemmarna skriftligen väckt senast två veckor före mötet
 18. Årsmötet avslutas
19 dec

Bulletinen – Våren 2020

Bulletinen för våren 2020 är på väg och kommer att finnas i din brevlåda omkring den 20 december.

I Bulletinen presenterar vi vårsäsongens alla evenemang tillsammans med information om medlemskap och våra bokningsregler. Från och med den 20 december hittar du också samma information på vår hemsida www.sus.org.se.

Samtidigt öppnar vi vårt medlemssystem för bokningar via Min Sida. Bokningar till vårsäsongens samtliga evenemang kan alltså göras redan från och med den 20 december.

Vi  önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Programgruppen vid Senioruniversitetet

Bengt Almberg
Medlemsansvarig

22 okt

Föreläsning 8 oktober, Vart är Donals Trumps USA på väg?

Senioruniversitetet hade den 8 oktober en högaktuell föreläsning. Det var Anders Rönmark som föreläste under rubriken ”Vart är Donald Trumps USA på väg?” Rönmark har ett stort intresse för USA:s politik och har bl.a. på plats bevakat sex amerikanska valrörelser.

Det amerikanska valsystemet skiljer sig från många andra länders. Presidenten utses av elektorer som representerar de olika delstaterna. Den kandidat som får flest röster i en delstat vinner alla elektorer i den delstaten. Det gäller alltså att vinna de rätta delstaterna, de med många elektorer. Det kan innebära att den som utses till president inte är den som fått flest röster.

Trump var den mest osannolike kandidaten som blivit president. Han hade ingen politisk erfarenhet, han hade aldrig blivit vald till något ämbete, han var ”helt omöjlig” enligt opinionsmätningarna. Ändå lyckades han vinna, mycket beroende på att motkandidaten, Hillary Clinton, var en hatad kandidat. Trump vann de vita rösterna, framför allt vita män på landsbygden. Han var öppet rasistisk under valrörelsen, han gick till personlig attack mot sina motståndare, bad aldrig om ursäkt. Han kallades ”teflon – Trump”, eftersom allt rann av honom.

Som president har hans väg kantats av skandaler. Det har varit stora avgångar från hans personal. Han har beslagits med ett stort antal lögner under sin presidentperiod, men han medger själv inga fel utan skyller alltid på någon annan.

Hans utrikespolitik är också kontroversiell. Han hade kontakt med Ryssland under valkampanjen, han har hyllat Putin, han har hotat med handelskrig mot Kina. Han har försökt få Ukraina att agera mot en av medtävlarna om presidentposten. Det som just nu är aktuellt är hans stöd till Turkiet genom att dra bort amerikanska trupper från norra Syrien.

Rönmark avslutade med att spekulera i nästa års presidentval. Det finns nog ingen på den republikanska sidan som kan eller vill konkurrera med Trump. Även om det dyker nya skandaler kommer det inte att påverka Trumps kandidatur. Det gäller för Demokraterna att hitta en stark kandidat som kan utmana Trump, som fortfarande har kvar sina kärnväljare.

26 mar

Föreläsning 26 februari, Kjell Lönnå – tongångar, träffar och profiler i livet

Senioruniversitetet hade den 26 februari en föreläsning med musik. Kjell Lönnå berättade om sitt liv och om sin koppling till musiken, framför allt körmusiken. Kjell växte upp i en frikyrklig miljö där pappan var pastor. När Kjell var sju år började han i barnkör i Gävle. Därefter har han fortsatt med körsång och det har nu pågått i 76 år. I Sundsvall startade han Sundsvalls Ungdomskör 1955. Han har sedan startat Sundsvalls kammarkör och KFUM-kören. Han leder också Flickkören sen 15 år tillbaka.

Efter utbildning i Stockholm blev han teckningslärare i Sundsvall, sedan också musiklärare. Han började göra radioprogram och kom så småningom in på TV. TV-programmen satte både Kjells körer och Sundsvall på kartan. Bland alla kändisar som deltog i hans program kan nämnas Birgit Nilsson, Nikolai Gedda, Carola och Lasse Åberg.

Under en konsertturné till Rom fick kören framträda inför påven, vilket fick Sundsvalls Tidning att sätta rubriken ”Påven fick träffa Lönnå”.  Bland alla olika arrangemang som Kjell Lönnå och körerna deltagit i minns Kjell deltagandet vid Olof Palmes begravning.

Kjell Lönnå avslutade med att spela några stycken på flygel, bl.a. ”Blott en dag”.

27 feb

Föreläsning 12 februari – Dragspel, ett instrument för både den egna kammaren och konserthusen

Senioruniversitetet hade musik på programmet när föreläsningen rörde dragspel. David Wahlén, som arbetar som dirigent och musiker och bl.a. utsetts till årets dragspelare, berättade om dragspelets historia och spelade ett antal låtar på sitt dragspel.

En föregångare till dragspelet fanns i Kina för 2 500 år sedan. Det var en munorgel. Det första moderna dragspelet byggdes i slutet av 1700-talet av tysken Johann Buschmann. Sonen Friedrich utvecklade dragspelet och satte en bälg på spelet. Han tog patent på instrumentet 1822.

Dragspelet kom till Sverige i slutet på 1800-talet och blev snart ett populärt instrument, som användes på dansbanorna men kom också att användas till folkmusik i stället för fiol. Det skapades dragspelskungar, som turnerade runt i Sverige. Den främste var Carl Jularbo som komponerade och spelade in ett stort antal låtar. Ådalen blev snart ett område där dragspelet fick mycket stor betydelse. Här fanns Erling och Karl Grönstedt, Andrew Walter, Hans-Erik Nääs m.fl.

Dragspelsmusiken spreds över Europa men musiken som framfördes hade olika karaktär i olika länder. I Frankrike fanns musettdragspelet.  Finlands dragspelsmusik hade en annan karaktär och i Östeuropa fanns ytterligare en annan musikstil.

Under hela föreläsningen växlade den muntliga informationen med ett antal kända dragspelsstycken, bl.a. Livet i finnskogarna, Drömmen om Elin, Afton på Solvik och Månsken över Ångermanälven.

David Wahlén avslutade sin föreläsning med att på dragspel spela Arian ur Goldbergvariationerna av J.S. Bach.

07 feb

Föreläsning 24 januari – Hjärnans kapacitet

Senioruniversitetets första föreläsning för vårterminen 2019 rörde hjärnans kapacitet och föreläsare var Nisse Simonsson, f.d. överläkare vid Östersunds sjukhus och känd föredragshållare och författare. Föreläsningen var mycket populär och man tvingades säga stopp för nya bokningar redan en vecka före föreläsningen. Mer än 400 personer kom för att höra föredraget. Nisse Simonsson trollband publiken under sin två timmar långa föreläsning där han blandade seriös information om hjärnans kapacitet med humoristiska betraktelser om livets vedermödor.

Några av hans besked var: Ett liv är normalt ca 30 000 dagar, vilket motsvarar 700 000 timmar. En tredjedel av timmarna sover vi bort. Vi tänker mellan 60 000 och 80 000 tankar per dag. Om vi har för negativa tankar mår vi dåligt. Det gäller att stimulera hjärnan och hålla den i form. Då minskar den inte i storlek. Hjärnan mår bra av att man läser böcker. Hjärnan är nyhetssökande, den är gjord för att lära sig nytt och anpassa sig till världen omkring oss. Hjärnan innehåller 100 miljarder celler kopplade till varandra med 10 000 kopplingar.

Det är fyra faktorer som påverkar vårt välbefinnande: maten, motion, sömn och stress. Om man ändrar sin livsstil behöver man inte ta mediciner i den omfattning som sker i dag.  Vi äter för mycket mediciner. T.ex. är kolesterolsänkande mediciner inte bra för minnet och musklerna. Dock behöver vi tillskott av D-vitamin.

Nisse Simonsson skickade också ett meddelande till dem som röker, trots alla undersökningar som visar hur skadligt det är. Han hänvisade till ett uttalande av Albert Einstein, som har sagt att det möjligen finns ett tak för intelligens medan dumheten inte har någon botten.

15 jan

Föreläsning 6 december 2018: Hasse och Tage – två humoristiska humanister i vår tid

Senioruniversitetets sista aktivitet för höstterminen var en föreläsning om ”Hasse och Tage – två humoristiska humanister i vår tid”. Föreläsare var Johanna Broman Åkesson, fil.dr i musikvetenskap och folkbildare inom kulturhistoria. Johanna började med att jämföra Hasse och Tage med hovnarrarna på medeltiden, som trots att de befann sig i ett utsatt läge fick säga obekväma sanningar till fursten. Narrspegeln hölls upp mot den mänskliga dårskapen.

Hasse och Tage hade en likartad bakgrund. Tage jobbade som ung inom Folkets Park. Båda kom under universitetstiden i kontakt med spexen, Tage i Uppsala och Hasse i Lund. Båda kom efter studietiden till Sveriges Radio på 1950-talet. Radion var då folkbildning men Hasse och Tage ville att radion skulle vara både folkbildande och underhållande. Man skapade bl.a. Mosebacke Monarki, som innehöll mycket svart och sjuk humor. Programmet kom senare att sändas i TV.

Hasse och Tage hade stora framgångar på 1960- och 70-talen med sina revyer, bl.a. Lådan, Gula Hund och Svea Hund på Göta Leijon. Däremot blev musikalen Spader Madam, som egentligen var en satirisk allegori över tidens hippierörelse, en flopp både bland publik och kritiker.

Man gjorde också flera filmer, där den främsta kanske var ”Att angöra en brygga”.

En stor del av sin inspiration fick de från den brittiska satirboomen på 1950-talet. Flera av deras revynummer hade engelska förlagor, hämtade från bl.a. ”Flannigan and Allen”.                          

Både Hasse och Tage var renässansmänniskor i den bemärkelsen att de var humanister och satte människan i centrum. Båda var författare, de skrev flera böcker. De skapade också var för sig flera filmer.  

16 dec

Bulletinen – Våren 2019

 

Sus Bulletinen vt 2019

Bulletinen för våren 2019 är på väg och kommer att finnas i din brevlåda omkring den 21 december.

I Bulletinen presenterar vi vårsäsongens alla evenemang tillsammans med information om medlemskap och våra bokningsregler. Från och med den 21 december hittar du också samma information på vår hemsida www.sus.org.se.

Samtidigt öppnar vi vårt medlemssystem för bokningar via Min Sida. Bokningar till vårsäsongens samtliga evenemang kan alltså göras redan från och med den 21 december.

Vi  önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Programgruppen vid Senioruniversitetet

Bengt Almberg
Medlemsansvarig

04 dec

Föreläsning 13 november – Skogen i fokus

Anna_Marntell SkogenSenioruniversitetets föreläsning den 13 november hade rubriken ”Skogen i Fokus”. Anna Marntell, jägmästare vid Skogsstyrelsen, var föreläsare.

Skogsstyrelsen är den myndighet som handhar frågor rörande skog och skogsskötsel. Produktionsmål och miljömål sätts upp och är lika viktiga. Från en mycket reglerad lagstiftning har vi numera en minimilagstiftning under mottot ”Frihet under ansvar”. Skogsstyrelsen arbetar med tillsyn, ger råd till skogsägare, inventerar skogsområden, håller kurser för skogsägare och medverkar till att bevara skyddsvärd skog. Skogsstyrelsen bistår även regeringskansliet med utredningsuppdrag.

Skogsnäringen är den näring som har det största exportnettot. Detta skulle kunna vara ännu större om vi blev bättre på vidareförädling av skogen. Cellulosan har stor betydelse för skogens lönsamhet. Internethandeln skapar behov av kartonger, kläder av cellulosa är en stor produkt. Biodiesel blir mer och mer efterfrågat. Värmeverken använder flis från sågverken till uppvärmning. Frågan är om skogen räcker till den ökade efterfrågan. Man måste därför hitta former för att öka tillväxten.

Detta kan ske genom bl.a. gödsling, förädling och att blanda träslag vid plantering. Det gäller också att röja ungskog i tid. Skogsbränder var tidigare en viktig del av skogstillväxten. Under 1700- och 1800-talen var det stora skogsbränder varje år och ca 1 % av skogsarealen brann ner varje år. De stora skogsbränder som inträffade i somras berörde ca 0,1 % av arealen vilket betyder att skogsbruket i stort inte har drabbats onormalt under innevarande sommar.

Klimatförändringen påverkar tillgången till skogsråvara. Skogsbilvägarna klarar inte de milda regniga vintrarna. Råvaran måste finnas tillgänglig året om vilket ställer krav på att bl.a. skogsbilvägarna blir bättre. Andra problem för skogsnäringen är de skador som älgen gör på skogen. Även granbarkborren är ett stort bekymmer i vissa delar av landet. Dessa skador täcks inte av försäkringar och innebär alltså en betydande förlust för berörda skogsägare.

12 nov

Föreläsning 23 oktober – Svensk demokrati föddes i skuggan av europeisk oro

Torbjörn Nilsson 1Senioruniversitetet hade den 23 oktober en föreläsning om tillväxten av den svenska demokratin i början på 1900-talet. Föreläsare var professor Torbjörn Nilsson. Han framhöll att det krävs tre saker för att man skall anse att det föreligger demokrati. Det är allmän rösträtt för män och kvinnor, ingen gradering av röstetalet vid kommunala val och att parlamentarismen är fullt genomförd, vilket innebär att riksdagen och inte Kungen utser regering.

1909 fick männen rösträtt till riksdagen utan inskränkningar. Till kommunala val hade kvinnorna rösträtt från 1862 men det krävdes att kvinnan hade egen inkomst eller egen fastighet. Även företag hade kommunal rösträtt och högre inkomst eller större förmögenhet gav fler röster. Graderingen av röster vid kommunala val minskades successivt och togs bort helt och hållet 1918.  Parlamentarismen blev i praktiken genomförd 1917 då Kungen lovade att inte ingripa i regeringsbildandet. Därigenom blev det riksdagen som utsåg regering.

Kampen om kvinnors rösträtt pågick länge och Sverige var i början 1900-talet den enda land i Europa där kvinnorna inte hade rösträtt. Under första världskriget var rösträttsfrågan inte så aktuell. På många håll i Europa följde en social oro i krigets slutskede. Att stärka demokratin ansågs då som ett sätt att stoppa oron i samhället. Kvinnlig rösträtt genomfördes genom riksdagsbeslut 1918 och 1919 och kvinnorna fick delta i riksdagsvalet för första gången 1921. Därmed hade Sverige fått en fullödig demokratisk ordning.

(C) SUS 2014