404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)

Referat

Nyheten visas även på sidorna Föreläsning och Fredagscafé

25 okt

Månadsföreläsning oktober 2016

Maria Nordlund TrolldomsprocesserSenioruniversitetets första föreläsning i oktober hade rubriken ”Trolldomsprocesser i Västernorrland” och föreläsare var Maria Nordlund, antikvarie vid Länsmuseet Murberget.

Under perioden 1668 – 1676 avrättades i trolldomsprocesser 300 människor, varav 120 i Ångermanland. Magi och trolldom fanns naturligt i människors tro alltifrån medeltiden. Man trodde på trolldom och att vissa personer hade sådan kraft men man vågade inte anmäla detta, eftersom man då kunde dömas för förtal.

Redan i Västgötalagen fanns begreppet trollkona i Förtalsbalken. Efter reformationen infördes Mose lag i den svenska lagen och där blev det bl.a. belagt med dödsstraff att trolla.

Berättelser om häxor kom från Europa med hemvändande soldater och historier spreds bland befolkningen. Det första fallet om häxeri kom 1668 i Härjedalen, där någon sett att en kvinna kunde gå på vattnet. Prästerna fick i uppdrag att utrota trolldom och många präster drev aktivt jakten på trollkonor.  Många barn tilläts vittna, vilket var ett avsteg från gamla rättsprinciper. För att avlasta de vanliga domstolarna inrättades en särskild trolldomskommission, med domstols befogenheter.

I Härnösand anklagades 100 personer för trolldom år 1674. 40 av dessa dömdes till döden och avrättades. Så småningom började man ifrågasätta vittnesmålen och processerna upphörde. Lagen om trolldom togs bort först i mitten på 1700-talet.

05 jun

Månadsföreläsning maj 2016

Senioruniversitetets månadsföreläsning i maj handlade om
konstsamlaren Fredrik Roos.Fredrik Roos Karin Grundberg-Wolodarski

Journalisten Karin Grundberg Wolodarski, som var 12 år när Fredrik Roos dog, blev intresserad av honom i samband med en auktion i Stockholms auktionsverk. Det fanns inget skrivet om honom trots att han var en av världens främsta samlare av nutidskonst.

Fredrik Roos föddes 1951 och tillhörde en känd finansfamilj. Han började tidigt göra affärer och arbetade bl.a. med Erik Penser och Anders Wall. Han köpte på sig konstverk från aktuella konstnärer och finansierade nya köp genom att sälja en del av verken efter något år, då de stigit i värde. Han skapade konsthallen Rooseum i Malmö, där hans tavlor ställdes ut.

Vid sin död 1991 innehöll hans konstsamling över 2 000 verk. Det visade sig att dödsboet var på obestånd och det blev konkurs. De mest värdefulla tavlorna såldes ut och de sista avyttrades år 2006. En tavla som 1990 köptes för 20 000 kr såldes 2006 för 2,8 milj. kr.

En av de mest kända verken är Dardels ”Den döende dandyn” som Fredrik Roos köpte 1984 för 4,2 milj. kr. när han fick reda på att han drabbats av HIV. Den såldes senare för över 13 milj. kr. Han köpte även flera tavlor av Picasso. Dessa ställdes ut på Moderna Museet på den stora Picassoutställningen. Intresset var stort och bidrog till att tavlorna fick ett högre värde.

05 jun

Månadsföreläsning mars 2016

Senioruniversitetets månadsföreläsning för mars fick skjutas upp
och genomfördes istället i maj.Dag Hammarskjöld Henrik Hammargren

Henrik Hammargren, chef för Dag Hammarskjöld Foundation i Uppsala, berättade om Dag Hammarskjöld som föddes 1905 i en familj där fadern var ämbetsman och bl.a. ansvarig för förhandlingarna vid Unionsupplösningen 1905. Fadern arbetade därefter med internationell skiljerätt, var landshövding och statsminister.

Dag Hammarskjöld gjorde också en ämbetsmannakarriär. Efter studier i språk, nationalekonomi, filosofi och juridik blev han vid 30 års ålder statssekreterare i finansdepartementet hos Ernst Wigforss. Han blev därefter kabinettssekreterare på UD och sedan biträdande utrikesminister. Han fick en roll som förhandlare i Europa och erhöll internationell uppmärksamhet.

När det skulle utses en ny generalsekreterare i FN nominerades Dag Hammarskjöld av Frankrike. Han tillträdde i april 1953. FN fungerade dåligt vid den här tidpunkten men Dag Hammarskjöld utvecklade ämbetet och skapade respekt för sin roll. Han utövade en aktiv roll som medlare och förhandlare bl.a. i Suezkrisen 1955. Han såg också till att FN sände fredsbevarande trupper dit.

1960 blev Kongo självständigt, vilket snart ledde till ett inbördeskrig. FN skickade trupper och Dag Hammarskjöld tog aktiv del i förhandlingsarbetet. Under en medlingsresa till Katanga i september 1961 störtade Hammarskjölds flygplan och han omkom. Flera utredningar har gjorts om orsaken till kraschen men ingen säker slutsats har kunnat dras. Nuvarande generalsekreteraren Ban Ki-moon har öppnat gamla arkiv och nya undersökningar är på gång.

Efter Hammarskjölds död inrättades Dag Hammarskjöld Foundation i Uppsala på uppdrag av regeringen och med hjälp av insamlade medel. Man arbetar med fredsbyggande kopplat till FN:s arbete och till Hammarskjölds minne och man håller bl.a. föreläsningar på många håll i världen.

 

13 jan

Månadsföreläsning december 2015

Musik, Dan Andersson Bildkollage 4 dec  Karin Åke Wiberg 8 dec (2)

Senioruniversitetets sista månadsföreläsning för året var en berättelse i ord och ton om skalden Dan Andersson. Karin och Åke Wiberg berättade om hans liv och framförde flera av hans tonsatta dikter.

Dan Andersson föddes 1888 i Grangärde socken i Dalarna. Han kunde läsa flytande vid fem års ålder och hade tidigt ett musikaliskt intresse. Vid 11 års ålder fick han börja arbeta i skogen. När han var 14 fick han åka till Amerika för att ta reda på om familjen kunde flytta dit. Han kom hem efter 8 månader men fadern tyckte inte att man skulle flytta. Dan fortsatte att jobba i skogen och bruket. Han fick också ett kortare vikariat som lärare.

När Dan var 24 fick han fast anställning som ombudsman för en nykterhetsorganisation. Två år senare gav han ut sin första bok. Han fick också flera dikter publicerade. Han gifter sig 1918 med Olga Thuresson och får samma år ett stipendium från Bonniers på 1 500 kr.

I september 1920 åkte Dan till Stockholm för att diskutera ett arbete. Han tog in på Hotell Hellman och fick ett rum där man cyanväterökt mot ohyra. Bristfällig vädring gjorde att giftångor fanns kvar och Dan Andersson dog av förgiftning. Efter hans död blev Dans dikter mycket uppmärksammade och många tonsattes.

Under berättelsen om Dan Andersson framfördes flera av hans mest kända tonsatta dikter bl.a. Omkring tiggaren kring Luossa, Helgdagskväll i Timmerkojan, Jungman Jansson, Jag väntar och Till min syster.

Berättelsen om Dan Andersson och framförandet av hans dikter blev mycket uppskattat av den talrika publiken.

01 dec

Månadsföreläsning november 2015

Lennart Bergström Cellulosa 2

Senioruniversitetets månadsföreläsning i november hade rubriken ”Cellulosa- ett material i tiden”.

Föreläsare var professorn Lennart Bergström från Stockholms universitet. Han inledde med att belysa energisituationen. Oljan är ändlig och det som kommer efter är bl.a. sol, vatten, vind och biomassa. Det gäller att hitta lättillgängliga råvaror, som inte konkurrerar med mat.

Forskningen har ökat kraftigt. Sedan 1990-talet hart antalet forskningsrapporter fördubblats och antalet forskare tredubblats. Den medicinska forskningen är störst. Förr var det USA som dominerade men nu är Asien störst sett till antalet forskare.

Inom skogsindustrin har efterfrågan på tidningspapper och tryckpapper minskat snabbt. Höga råvarupriser pressar också lönsamheten. Det är därför angeläget att finna nya produkter med högre förädlingsvärde.

Man arbetar nu med nanocellulosa, som inte är så energikrävande. Den är mekaniskt stark, har låg värmeledningsförmåga och är isolerande. Den kan även användas som ersättning för levande vävnad, bl.a. som broskersättning. För framtiden kan nanocellulosan bli mycket användbar inom byggsektorn. Man kan minska tjockleken på isoleringen till hälften och man får ett bättre brandskydd än med plastisolering. Ett annat användningsområde är att färgning av tyger. Historiskt har man färgat bomull med hjälp av lera och lövextrakt. Därigenom impregnerar man tyget och skapar mönster med hjälp av leran. Man försöker nu skapa detta med hjälp av nanocellulosa.

Man ser alltså många framtida användningsområden för cellulosan när den traditionella användningen till tidningspapper och tryckpapper minskar kraftigt.

21 okt

Månadsföreläsning oktober 2015

Foto: Per Luthander

Foto: Per Luthander

Senioruniversitetets månadsföreläsning i oktober var en öppen föreläsning dit inte bara medlemmar utan även allmänheten inbjöds.

Det var journalisten Bitte Hammargren som föreläste över ämnet ”Gulfen – en framtida krutdurk?”. Hon blev journalist i början på 1980-talet och har bott i området och följt utvecklingen på nära håll.

Gränserna i Gulfområdet drogs upp efter första världskriget av England och Frankrike. Oftast drogs de med linjal utan hänsyn till folkgrupper. De länder som haft gränser som inte förändrats under mycket lång tid är Turkiet och Iran. Hela området är muslimskt, men skillnader mellan olika inriktningar av islam skapar motsättningar mellan länderna.

I Saudiarabien finns en egen variant av sunnimuslimer och man ser med misstro på shiamuslimer som finns i Iran. Saudiarabien har fått sin ställning och rikedom genom oljan och har sedan 1940-talet ett samarbete med USA. Saudi är en diktatur och styrs av kungafamiljen. Det finns inget parlament.

Iran har vid sidan av oljan en stor tillverkningsindustri och är därför inte lika beroende av efterfrågan på olja. Även Iran är en diktatur, men har en folkvald president och ett parlament. Kriget i Syrien är en del av konflikten mellan Iran och Saudi men där Ryssland nu också blir inblandat.

28 sep

Månadsföreläsning september 2015

Lars Westin

Lars Westin

Senioruniversitetets första månadsföreläsning för höstterminen behandlade Norrlands ställning i Sverige.

Professorn i regionalekonomi vid CERUM inom Umeå universitet, Lars Westin, talade om Norrland igår, idag och i morgon. Han frågade varför Norrland skulle vara kvar i Sverige om allt styrs från Stockholm. Vid ett tidigare tillfälle hade han uppmanat: ”Bryt er loss Norrland”.

Norrland hade stor betydelse i mitten på 1800-talet och fram till 1940-talet växte Norrland i samma takt som Stockholm. Det var framför allt efterfrågan på skog som ledde till den starka tillväxten i norr. Men sedan skogsbruket mekaniserats har produktiviteten ökat och därmed har behovet av arbetskraft minskat.

Y-län har förlorat 50 000 invånare sedan 1950. Det är inlandet som minskar. För att landsbygden skall växa krävs starka kuststäder, men varken Härnösand eller Sundsvall fungerar tillräckligt bra. Alla städer i norr med undantag av Umeå har slutat växa trots att Sveriges befolkning ökar.

En hållbar regional utveckling behöver medborgarnas kunskap, socialt kapital, infrastruktur och naturtillgångar men livsmiljön är den viktigaste för att vända utvecklingen.

11 maj

Månadsföreläsning april 2015

Göran Hägg        Göran Hägg Medici

Senioruniversitetets månadsföreläsning i april handlade om familjen Medici i Florens under renässansen. Författaren Göran Hägg berättade att han valt att skriva boken därför att det inte fanns någon bok på svenska om familjen Medici. Han bor en del av året i Pisa och behärskar italienska vilket underlättat faktainsamlandet. Numera behöver man inte resa runt till olika arkiv för att hitta information, utan man kan hitta allt på internet.

Familjen Medici var rikast i Florens.

  1. Man ägde hela näringslivet.
  2. Man satt inte så ofta i regeringen, men det behövdes inte. Ingen kunde fatta något politiskt beslut utan att fråga Medici.
  3. Man uppfann inkomstskatten, som gav staten intäkter, men man uppfann även skattefusket. Det säkraste sättet att tjäna pengar var att hantera andras pengar. Den stora förmögenheten skapades genom att man skötte kyrkans finanser där ett sinnrikt system med valutaväxling gav god utdelning.
  4. Man gynnade konstnärer och filosofer och man förvärvade också nästan all mark i Toscana.

Familjens bank gick i konkurs, och familjen fördrevs från Florens, men återkom efter att en i familjen blev vald till påve. Medicis starka ställning bestod sedan fram till slutet av 1600-talet.

26 mar

Månadsföreläsning mars 2015

Daniel Jacobson

Daniel Jacobson

Senioruniversitetets månadsföreläsning i mars behandlande språkets utveckling. Daniel Jacobson från Mittuniversitetet berättade om hur språket utvecklas och hur man arbetar med att vårda språket.

Språkpolitiken består av tre grenar:

  1. ord- och grammatikvård där Svenska Akademien har ett ansvar,
  2. språkvalsplanering där man granskar språkets roll i samhället, hur det används av politiker m.fl., samt
  3. tal- och textvård, där det gäller att vårda det offentliga språket. I det sistnämnda finns bl.a. språkvårdsansvariga på alla myndigheter.

Svenska Akademiens ordlista, SAOL, är ett rättesnöre för ords stavning och böjning.

När det gäller vården av det svenska språket är det språkvetare och språkvårdare som arbetar med detta. Hotet mot svenskan är bl.a. domänförluster, vilket innebär att språket går förlorat inom vissa områden, t.ex. medicin och teknik, där engelska ord och uttryck används. Vi försvenskar engelska ord men skapar också nya ord bl.a. genom sammansättningar, t.ex. slötitta, dumburk.

Språket kommer alltid att utvecklas, nya ord skapas och gamla ord försvinner.

26 mar

Månadsföreläsning februari 2015

Åke Johansson

Åke Johansson

Bengt Schibbye

Bengt Schibbye

Senioruniversitetets månadsföreläsning i februari behandlade energifrågor med fokus på vindkraften.

Åke Johansson beskrev produktionen från olika energislag. Under 2014 producerade kärnkraften ca 62 TwH. Vattenkraften producerade också 62 TwH. Produktionen av vindkraft uppgick till 11 TwH. Tillgängligheten är högst hos vattenkraften, ca 97%. Motsvarande siffra för kärnkraften är 80% och för vindkraften 25%.

Bengt Schibbye redogjorde därefter för vindkraftens påverkan på miljö. Generellt är påverkan inte så stor på djurlivet. Det finns bl.a. skyddsavstånd för örnens häckningsplatser. För fåglar generellt är påverkan inte så stor. Människan kan störas av bullret från vingarna. Det finns gränsvärden för bullret och en bostad 1 km från ett vindkraftverk klarar uppsatta gränsvärden. Turistnäringen anser att vindkraften hotar näringen. Man kan dock inte se att effekten är mätbar på näringsnivå, men kan slå mot enskilda företag.

(C) SUS 2014