Föreningsfakta


Vår ordförande har ordet


I vår trädgård blommar fruktträden för fullt. Lika vackert varje år. Önskar bara att blomningen kunnat vara lite längre. Men jag vet hur fort tiden går numera. Vet att det är hög tid att välkomna er alla till höstens program.

Jag ser att programgruppen ännu en gång lyckats ta fram ett intressant och varierat program, som säkert kan förgylla hösten om den någon gång skulle kännas lite mörk och dyster.

Vid årsmötet i februari beslutades att medlemsavgiften, som varit oförändrad i några år, ska höjas med 15 kr till 185 kr från och med 2020.

Vi har fått lämna Piccolo som lokal, den lokalen långtidsuthyrs för annat ändamål.

Vi kan dock med glädje informera att vi hittat två nya lokaler i Stadshuset; Fullmäktigesalen och Lilla festsalen vilka är ett välkommet komplement för SUS. Båda lokalerna har bra akustik och modern teknisk utrustning för ljud och bild. Våra aktiviteter i Stadshuset kommer att kosta 80 kr i höst.

Vi ser gärna att ni som kan tänka er att delta i Programgruppens arbete kontaktar mig eller någon annan i styrelsen. Gruppens arbetsuppgifter är i huvudsak att hitta lämpliga programaktiviteter och föreläsare, vilka presenteras på vår hemsida och i vår Bulletin som utkommer vår och höst. 

Varmt välkomna till höstens program!

Paul Alsén
Ordf.